Wybrane zdjęcia można ocenić lub oznaczyć jako kandydatów do późniejszego usunięcia. Oceny można również przeglądać w NX Studio. Nie można oceniać chronionych zdjęć.

 1. Wybierz obraz.

  Naciśnij przycisk K , aby rozpocząć odtwarzanie i wyświetlić zdjęcie, które chcesz ocenić.

 2. Wyświetl menu i .

  Naciśnij przycisk i , aby wyświetlić menu i .

 3. Wybierz Ocena .

  Wyróżnij Ocena i naciśnij J .

 4. Wybierz ocenę.

  Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz ocenę od zera do pięciu gwiazdek lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako kandydata do późniejszego usunięcia. Naciśnij J , aby zakończyć operację.