Naciśnij przycisk A ( L ), aby zablokować ostrość i ekspozycję.

Blokada automatycznej ekspozycji (AE)

Naciśnięcie przycisku A ( L ) blokuje ekspozycję przy bieżącym ustawieniu. Blokady AE można użyć do ponownego komponowania ujęć po zmierzeniu obiektu, który nie znajdzie się w wybranym polu ostrości w końcowej kompozycji, i jest szczególnie skuteczny w przypadku pomiaru punktowego lub pomiaru centralnie ważonego.

Blokada ostrości

Naciśnij przycisk A ( L ), aby zablokować ostrość na bieżącym obiekcie, gdy AF-C jest wybrany jako tryb ustawiania ostrości. W przypadku korzystania z blokady ostrości wybierz tryb pola AF inny niż automatyczny wybór pola AF.

Blokowanie ostrości i ekspozycji

Wykonaj poniższe czynności, aby użyć blokady ostrości i ekspozycji.

 1. Ustaw ostrość i ekspozycję.

  Ustaw obiekt w wybranym punkcie ostrości i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość i ekspozycję.

 2. Zablokuj ostrość i ekspozycję.

  Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, naciśnij przycisk A ( L ), aby zablokować zarówno ostrość, jak i ekspozycję (zostanie wyświetlona ikona AE-L ).

  Spust migawki

  Przycisk A ( L )

 3. Zmień kompozycję i zrób zdjęcie.

  Ostrość pozostanie zablokowana między zdjęciami, jeśli przytrzymasz spust migawki wciśnięty do połowy ( AF-S ) lub przytrzymasz wciśnięty przycisk A ( L ), co umożliwi wykonanie kilku zdjęć z rzędu z tym samym ustawieniem ostrości.

Nie zmieniaj odległości między aparatem a obiektem, gdy włączona jest blokada ostrości. Jeśli obiekt się poruszy, ponownie ustaw ostrość na nową odległość.

AF-S

Gdy AF-S jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości lub jeśli aparat fotografuje z użyciem AF-S , gdy AF-A jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości, ostrość zostanie zablokowana, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy (ostrość zostanie również zablokowana, gdy Przycisk A ( L ) jest wciśnięty).

Używanie spustu migawki do blokady ekspozycji

Jeśli Włącz (naciśnięcie do połowy) jest wybrane dla ustawienia osobistego c1 ( AE-L spustu migawki), ekspozycja będzie blokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.