Aparat może być używany z obiektywami z mocowaniem Z. Przed założeniem lub zdjęciem obiektywów upewnij się, że przełącznik zasilania aparatu znajduje się w pozycji OFF . Należy uważać, aby kurz nie dostał się do aparatu podczas zdejmowania osłony obiektywu lub korpusu, a przed zrobieniem zdjęcia należy zdjąć osłonę obiektywu. Obiektywem ogólnie używanym w tej instrukcji w celach ilustracyjnych jest NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.

Zdejmij pokrywę korpusu aparatu

Zdejmij tylną osłonę obiektywu

Oznaczenie mocowania (kamera)

Oznaczenie mocowania (obiektyw)

Dopasuj oznaczenia montażowe

G

Nie dotykaj przetwornika obrazu ani styków obiektywu.

Obróć obiektyw zgodnie z ilustracją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu

Obiektywy z mocowaniem F

Przed użyciem obiektywów z mocowaniem F koniecznie załóż adapter mocowania FTZ (dostępny osobno). Próba zamocowania obiektywów z mocowaniem F bezpośrednio do aparatu może spowodować uszkodzenie obiektywu lub przetwornika obrazu.

Zdejmowanie soczewek

Upewnij się, że aparat jest wyłączony podczas wyjmowania lub wymiany obiektywów. Aby zdjąć obiektyw, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu ( q ), jednocześnie obracając obiektyw zgodnie z ruchem wskazówek zegara ( w ). Po zdjęciu obiektywu załóż dekielki obiektywu i dekiel korpusu aparatu.