Aby wyświetlić ustawienia niestandardowe, wybierz kartę A w menu aparatu.

Ustawienia niestandardowe służą do dostosowania ustawień aparatu do indywidualnych preferencji.

Menu główne

Grupy ustawień niestandardowych

Dostępne są następujące ustawienia niestandardowe:

Ustawienie niestandardowe 1
Zresetuj ustawienia niestandardowe
a Autofokus
a1 Wybór priorytetu AF-C
a2 Automatyczne wykrywanie obszaru AF twarzy/oczu
a3 Wykorzystane punkty ostrości
a4 Aktywacja AF
a5 Zawijanie punktu ostrości
a6 Opcje punktu ostrości
a7 AF przy słabym oświetleniu
a8 Wbudowana dioda wspomagająca AF
a9 Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF 2
b Pomiar/ekspozycja
b1 Kroki EV dla regulacji ekspozycji
b2 Łatwa kompensacja ekspozycji
b3 Obszar ważony centralnie
b4 Dostosuj optymalną ekspozycję
C Timery/blokada AE
c1 Spust migawki AE-L
c2 Samowyzwalacz
c3 Opóźnienie wyłączenia
D Fotografowanie/wyświetlanie
d1 Szybkość fotografowania w trybie CL
d2 Maks. ciągłe uwalnianie
d3 Tryb opóźnienia ekspozycji
d4 Typ migawki
d5 Ogranicz wybrany obszar obrazu
d6 Sekwencja numerów plików
d7 Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo
d8 Wyświetlanie siatki kadrowania
d9 Szczytowe atrakcje
d10 Zobacz wszystko w trybie ciągłym
mi Braketing/błysk
e1 Szybkość synchronizacji lampy błyskowej
e2 Szybkość migawki lampy błyskowej
e3 Ekspozycja komp. dla lampy błyskowej
e 4 Automatyczny c regulacja czułości ISO
e5 Kolejność braketingu
F Sterownica
f1 i menu
f2 Niestandardowe sterowanie (strzelanie)
f3 Sterowanie niestandardowe (odtwarzanie)
f4 Dostosuj pokrętła poleceń
f5 Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła
f6 Odwróć wskaźniki
g Film
g1 i menu
g2 Niestandardowe elementy sterujące
g3 Szybkość AF
g4 Czułość śledzenia AF
g5 Wyróżnij wyświetlacz

Pozycje zmodyfikowane z wartości domyślnych są oznaczone gwiazdkami („ U ”).

Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.

Zobacz też

Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych menu, patrz „Domyślne ustawienia menu ustawień osobistych” ( 0 Ustawienia domyślne menu ustawień osobistych ).