Naciśnij przycisk i , aby wyświetlić menu i .

Wyróżnij pozycje za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij J , aby wyświetlić opcje, a następnie wyróżnij opcję i naciśnij J , aby ją wybrać i powrócić do menu i (aby powrócić do poprzedniego ekranu bez zmiany ustawień, naciśnij przycisk i ).

Pokrętła poleceń

Ustawienia wyróżnionych elementów można również dostosować, obracając głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać opcję, a następnie naciskając J (opcje podrzędne, jeśli są dostępne, można wybrać, obracając pomocniczym pokrętłem sterującym; w niektórych przypadkach te same opcje można wybierane za pomocą dowolnego pokrętła). Bieżąca opcja zostanie również wybrana, jeśli wyróżnisz inną pozycję za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego lub naciśniesz spust migawki do połowy.