Aby wyświetlić menu retuszu, wybierz kartę N w menu aparatu.

Opcje w menu retuszu służą do tworzenia przyciętych lub wyretuszowanych kopii istniejących zdjęć. Menu retuszu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy do aparatu włożona jest karta pamięci zawierająca zdjęcia.

Opcja

Można wybrać tylko przez naciśnięcie G i wybranie zakładki N

Można wyświetlić tylko, naciskając i i wybierając Retusz , gdy wyświetlany jest wyretuszowany obraz lub oryginał.

Tworzenie wyretuszowanych kopii

Aby stworzyć retuszowaną kopię:

 1. Wybierz element w menu retuszu.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić element, 2 , aby wybrać.

 2. Wybierz zdjęcie.

  Wyróżnij zdjęcie i naciśnij J . Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, dotknij i przytrzymaj przycisk X

  Retusz

  W przypadku zdjęć zarejestrowanych z ustawieniami jakości zdjęcia NEF + JPEG, retuszowane będzie tylko zdjęcie w formacie NEF (RAW). Aparat może nie być w stanie wyświetlać lub retuszować zdjęć utworzonych za pomocą innych urządzeń.

 3. Wybierz opcje retuszu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą wybranego elementu. Aby wyjść bez tworzenia wyretuszowanej kopii, naciśnij G .

  Opóźnienie wyłączenia

  Wyświetlacz wyłączy się, a operacja zostanie anulowana, jeśli przez krótki czas nie zostaną wykonane żadne czynności. Wszelkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Aby wydłużyć czas, przez który wyświetlacz pozostaje włączony, wybierz dłuższy czas wyświetlania menu przy użyciu ustawienia osobistego c3 ( Opóźnienie wyłączenia ) > Menu .

 4. Utwórz wyretuszowaną kopię.

  Naciśnij J , aby utworzyć wyretuszowaną kopię. Kopie retuszowane są oznaczone ikoną p .

Retuszowanie bieżącego obrazu

Aby utworzyć wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia, naciśnij i i wybierz Retusz .

Retuszowanie kopii

Większość opcji można zastosować do kopii utworzonych przy użyciu innych opcji retuszu, chociaż (z wyjątkiem Przytnij film ) każdą opcję można zastosować tylko raz (zwróć uwagę, że wielokrotna edycja może spowodować utratę szczegółów). Opcje, których nie można zastosować do bieżącego obrazu, są wyszarzone i niedostępne.

Jakość obrazu

 • Przycięte kopie o zmienionym rozmiarze utworzone ze zdjęć w formacie NEF (RAW) są zapisywane z jakością zdjęcia JPEG fine .
 • Kopie utworzone z obrazów JPEG mają taką samą jakość jak oryginał.

Rozmiar obrazu

Z wyjątkiem kopii utworzonych za pomocą funkcji Przetwarzanie NEF (RAW) , Przytnij i Zmień rozmiar , kopie mają taki sam rozmiar jak oryginał.