Poniżej wymieniono rozwiązania niektórych typowych problemów. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów z aplikacją SnapBridge można znaleźć w pomocy online aplikacji, którą można wyświetlić pod adresem:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Więcej informacji na temat programu Wireless Transmitter Utility lub Camera Control Pro 2 można znaleźć w pomocy online odpowiedniej aplikacji.

Problem Rozwiązanie
Aparat wyświetla błąd TCP/IP.

Sprawdź ustawienia komputera hosta lub routera bezprzewodowego i odpowiednio dostosuj ustawienia aparatu.

Aparat wyświetla błąd „brak karty pamięci”.

Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona.

Przesyłanie zostało przerwane i nie można go wznowić.

Przesyłanie zostanie wznowione, jeśli aparat zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony.

Połączenie jest zawodne.

Jeśli wybrano opcję Auto dla opcji Kanał , wybierz opcję Ręcznie i ręcznie wybierz kanał.

Jeśli kamera jest podłączona do komputera w trybie infrastruktury, sprawdź, czy router jest ustawiony na kanał od 1 do 8.