Wraz z aparatem dostarczany jest pasek; dodatkowe paski są dostępne osobno. Mocno przymocuj pasek do oczek aparatu.