Wybrane zdjęcia JPEG można wydrukować na drukarce PictBridge podłączonej bezpośrednio do aparatu za pomocą dostarczonego kabla USB. Podczas podłączania kabla nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.

Po włączeniu aparatu i drukarki zostanie wyświetlony ekran powitalny, a następnie ekran odtwarzania PictBridge.

Wybieranie zdjęć do drukowania

Zdjęć utworzonych przy ustawieniach jakości zdjęcia NEF (RAW) nie można wybrać do drukowania. Kopie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą opcji Przetwarzanie NEF (RAW) w menu retuszu.

Drukowanie przez bezpośrednie połączenie USB

Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Podczas robienia zdjęć do wydrukowania przez bezpośrednie połączenie USB, ustaw Przestrzeń kolorów na sRGB .

Koncentratory USB

Działanie nie jest gwarantowane, jeśli aparat i drukarka są połączone przez koncentrator USB.

Zobacz też

Zobacz „Komunikaty o błędach” ( 0 Komunikaty o błędach ), aby dowiedzieć się, co zrobić w przypadku wystąpienia błędu podczas drukowania.

Drukowanie zdjęć pojedynczo

 1. Wyświetl żądany obraz.

  Naciśnij 4 lub 2 , aby wyświetlić dodatkowe zdjęcia. Stuknij przycisk X , aby powiększyć bieżącą klatkę (naciśnij K , aby wyjść z powiększania). Aby wyświetlić sześć zdjęć naraz, dotknij przycisku W Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić zdjęcia, lub dotknij przycisku X , aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie.

 2. Dostosuj opcje drukowania.

  Naciśnij J , aby wyświetlić następujące pozycje, a następnie naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić pozycję, i naciśnij 2 , aby wyświetlić opcje (na liście znajdują się tylko opcje obsługiwane przez bieżącą drukarkę; aby użyć opcji domyślnej, wybierz Domyślne drukarki ). Po wybraniu opcji naciśnij J , aby powrócić do menu ustawień drukarki.

  • Rozmiar strony : wybierz rozmiar strony.
  • Liczba kopii : Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zdjęcia są drukowane pojedynczo. Naciśnij 1 lub 3 , aby wybrać liczbę kopii (maksymalnie 99).
  • Ramka : Wybierz, czy zdjęcia mają być obramowane białymi ramkami.
  • Data wydruku : Wybierz, czy na zdjęciach mają być drukowane daty zarejestrowania.
  • Przycinanie : Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zdjęcia są drukowane pojedynczo. Aby wyjść bez przycinania, wyróżnij Bez przycinania i naciśnij J . Aby przyciąć bieżące zdjęcie, podświetl Przytnij i naciśnij 2 . Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru przycięcia; dotknij X , aby zwiększyć rozmiar przycięcia, W , aby zmniejszyć, i użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić przycięcie. Zwróć uwagę, że jakość druku może się pogorszyć, jeśli małe kadry są drukowane w dużych rozmiarach.
 3. Rozpocznij drukowanie.

  Wybierz opcję Rozpocznij drukowanie i naciśnij J , aby rozpocząć drukowanie. Aby anulować drukowanie przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij J .

Drukowanie wielu zdjęć

 1. Wyświetl menu PictBridge.

  Naciśnij przycisk G na ekranie odtwarzania PictBridge.

 2. Wybierz opcję.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2 .

  • Wybierz do druku : Wybierz zdjęcia do wydrukowania. Naciskaj 4 lub 2 , aby przewijać zdjęcia (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie, dotknij i przytrzymaj przycisk X ), a następnie naciskaj 1 lub 3 , aby wybrać liczbę odbitek. Aby usunąć zaznaczenie zdjęcia, ustaw liczbę odbitek na zero.
  • Wydruk indeksu : Utwórz wydruk indeksu wszystkich zdjęć JPEG na karcie pamięci. Zwróć uwagę, że jeśli karta pamięci zawiera więcej niż 256 zdjęć, tylko pierwsze 256 zdjęć zostanie wydrukowane. Ostrzeżenie zostanie wyświetlone, jeśli rozmiar strony wybrany w kroku 3 jest za mały do wydruku indeksu.
 3. Dostosuj opcje drukowania.

  Dostosuj ustawienia drukarki zgodnie z opisem w kroku 2 procedury „Drukowanie zdjęć pojedynczo” ( 0 Drukowanie zdjęć pojedynczo ).

 4. Rozpocznij drukowanie.

  Wybierz opcję Rozpocznij drukowanie i naciśnij J , aby rozpocząć drukowanie. Aby anulować drukowanie przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij J .