Aparatu można używać z jedną lub kilkoma zdalnymi lampami błyskowymi (zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia lub AWL). Aby uzyskać informacje na temat korzystania z lampy błyskowej zamontowanej na stopce akcesoriów aparatu, zobacz „Fotografowanie z lampą błyskową w aparacie” ( 0 Fotografowanie z lampą błyskową w aparacie ).

W tym rozdziale operacje wykonywane na akcesorium podłączonym do aparatu są oznaczone C , a operacje na zdalnych lampach błyskowych przez f . Więcej informacji na temat f , można znaleźć w instrukcji dołączonej do lampy błyskowej.