W tej sekcji wymieniono wskaźniki i komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu aparatu.

Wskaźniki

Na wyświetlaczu aparatu pojawiają się następujące wskaźniki:

Wskaźnik Problem Rozwiązanie
H Niski poziom baterii. Przygotuj w pełni naładowany zapasowy akumulator.
F-- Obiektyw nie jest prawidłowo zamocowany. Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo zamocowany, a wysuwane soczewki są wysunięte. Ten wskaźnik jest również wyświetlany, gdy obiektyw bez procesora jest podłączony za pomocą adaptera mocowania, ale w takim przypadku nie trzeba podejmować żadnych działań.

Żarówka

(miga)

Żarówka wybrana w trybie S . Zmień czas otwarcia migawki lub wybierz tryb M .

Czas

(miga)

Czas wybrany w trybie S .

c

(miga)

Wbudowana lub opcjonalna lampa błyskowa wyzwoliła pełną moc; zdjęcie może być niedoświetlone. Sprawdź zdjęcie na wyświetlaczu; jeśli jest niedoświetlony, dostosuj ustawienia i spróbuj ponownie.
Obiekty wydają się ciemne i niedoświetlone. Użyj wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej.
(Wskaźniki ekspozycji i czas otwarcia migawki lub wyświetlacz przysłony migają) Temat zbyt jasny; zdjęcie będzie prześwietlone.
 • Zmniejsz czułość ISO.
 • Użyj opcjonalnego filtra ND. W trybie:

  S Zwiększ czas otwarcia migawki

  A Wybierz mniejszą przysłonę (większą liczbę f)

 • 4 Wybierz inny tryb fotografowania
Temat zbyt ciemny; zdjęcie będzie niedoświetlone.
 • Zwiększ czułość ISO.
 • Użyj wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej. W trybie:

  S Niższy czas otwarcia migawki

  A Wybierz większą przysłonę (niższą liczbę f)

Pełny

(miga)

Brak pamięci do zapisania kolejnych zdjęć przy bieżących ustawieniach lub w aparacie zabrakło numerów plików lub folderów.
 • Zmniejsz jakość lub rozmiar.
 • Usuń zdjęcia po skopiowaniu ważnych zdjęć do komputera lub innego urządzenia.
 • Włóż nową kartę pamięci.

Błądzić

(miga)

Awaria aparatu. Zwolnij migawkę. Jeśli błąd nadal występuje lub pojawia się często, skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Komunikaty o błędach

Na wyświetlaczu aparatu mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

Wiadomość Problem Rozwiązanie
Spust migawki wyłączony. Naładuj baterię. Wyczerpana bateria.
 • Wymień na zapasową baterię.
 • Naładuj baterię.

Ta bateria nie może być używana. Nie komunikuje się prawidłowo z tym aparatem. Aby bezpiecznie korzystać z aparatu, wybierz baterię przeznaczoną do użytku w tym aparacie.

Informacje o baterii są niedostępne.
 • Nie można używać baterii. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
 • Poziom naładowania baterii jest bardzo niski; naładuj baterię.
Akumulator nie dostarcza danych do aparatu. Wymień baterie innych firm na oryginalne baterie Nikon.
Brak karty pamięci. Aparat nie wykrywa karty pamięci. Wyłącz aparat i sprawdź, czy karta jest prawidłowo włożona.

Nie można uzyskać dostępu do tej karty pamięci.

Włóż kolejną kartę.

Błąd dostępu do karty pamięci.
 • Użyj karty zatwierdzonej przez firmę Nikon.
 • Jeśli błąd nadal występuje po wielokrotnym wysuwaniu i ponownym wsuwaniu karty, karta może być uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
Nie można utworzyć nowego folderu. Usuń pliki lub włóż nową kartę pamięci po skopiowaniu ważnych zdjęć do komputera lub innego urządzenia.

Karta pamięci jest zablokowana.

Przesuń blokadę do pozycji „zapis”.

Karta pamięci jest zabezpieczona przed zapisem („zablokowana”). Przesuń przełącznik blokady do pozycji „zapis” ( 0 Przełącznik ochrony przed zapisem ).

Ta karta nie jest sformatowana.

Sformatuj kartę.

Karta pamięci nie została sformatowana do użytku w aparacie. Sformatuj kartę pamięci lub włóż nową kartę pamięci.

Nagrywanie przerwane.

Proszę czekać.

Karta pamięci nie obsługuje wymaganej szybkości zapisu filmów. Użyj karty obsługującej wymaganą prędkość zapisu lub zmień opcję wybraną dla Rozmiar klatki/liczba klatek w menu nagrywania filmów.
Aparat jest za gorący. Nie można go używać, dopóki się nie ochłodzi. Proszę czekać. Aparat sam się wyłączy. Temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Poczekaj, aż obwody wewnętrzne ostygną przed wznowieniem fotografowania.
Wysoka temperatura akumulatora. Wyjmij baterię i poczekaj, aż ostygnie.
Folder nie zawiera obrazów. Brak widocznych zdjęć na karcie pamięci. Włóż kartę pamięci zawierającą widoczne zdjęcia.
Brak widocznych zdjęć w folderach wybranych do odtwarzania. Użyj pozycji Folder odtwarzania w menu odtwarzania, aby wybrać folder zawierający możliwe do wyświetlenia zdjęcia.
Nie można wyświetlić tego pliku. Plik był edytowany na komputerze lub nie jest zgodny ze standardami DCF lub plik jest uszkodzony. Nie można wyświetlić pliku w aparacie.
Nie można wybrać tego pliku. Wybranego zdjęcia nie można retuszować. Zdjęć utworzonych za pomocą innych urządzeń nie można retuszować.
Tego filmu nie można edytować. Wybranego filmu nie można edytować.
 • Filmów utworzonych na innych urządzeniach nie można edytować.
 • Filmy muszą trwać co najmniej dwie sekundy.
Sprawdź drukarkę. Błąd drukarki. Sprawdź drukarkę. Aby wznowić, wybierz Kontynuuj (jeśli jest dostępny) * .
Sprawdź papier. Papier w drukarce nie ma wybranego rozmiaru. Włóż papier o odpowiednim rozmiarze i wybierz Kontynuuj * .
Zakleszczenie papieru. Papier zaciął się w drukarce. Usuń zacięcie i wybierz Kontynuuj * .
Brak papieru. W drukarce skończył się papier. Włóż papier o wybranym rozmiarze i wybierz Kontynuuj * .
Sprawdź zapas atramentu. Błąd atramentu. Sprawdź atrament. Aby wznowić, wybierz Kontynuuj * .
Brak tuszu. W drukarce skończył się atrament. Wymień atrament i wybierz Kontynuuj * .

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji drukarki.