Nie upuszczaj : Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany silnym wstrząsom lub wibracjom.

Przechowywać w suchym miejscu : Ten produkt nie jest wodoodporny i może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie zanurzony w wodzie lub wystawiony na działanie wysokiej wilgotności. Rdzewienie mechanizmu wewnętrznego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Unikaj nagłych zmian temperatury : Nagłe zmiany temperatury, takie jak te, które występują podczas wchodzenia lub wychodzenia z ogrzewanego budynku w zimny dzień, mogą powodować kondensację pary wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec kondensacji, umieść urządzenie w futerale lub plastikowej torbie przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.

Trzymaj z dala od silnych pól magnetycznych : Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia w pobliżu sprzętu, który generuje silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pola magnetyczne. Ładunki statyczne lub pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą zakłócać wyświetlanie, uszkodzić dane zapisane na karcie pamięci lub wpływać na wewnętrzne obwody produktu.

Nie kieruj obiektywu na słońce : Nie kieruj obiektywu na słońce lub inne silne źródło światła przez dłuższy czas. Intensywne światło może spowodować pogorszenie jakości przetwornika obrazu lub spowodować efekt białego rozmycia na zdjęciach.

Lasery i inne jasne źródła światła : Nie kieruj laserów ani innych bardzo jasnych źródeł światła w stronę obiektywu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przetwornika obrazu aparatu.

Wyłącz produkt przed wyjęciem baterii : Nie wyjmuj baterii, gdy produkt jest włączony lub podczas zapisywania lub usuwania obrazów. Wymuszone odcięcie zasilania w takich okolicznościach może spowodować utratę danych lub uszkodzenie pamięci produktu lub obwodów wewnętrznych.

Czyszczenie : Podczas czyszczenia korpusu aparatu należy delikatnie usunąć kurz i kłaczki za pomocą gruszki, a następnie delikatnie wytrzeć miękką, suchą szmatką. Po użyciu aparatu na plaży lub nad morzem zetrzyj piasek lub sól ściereczką lekko zwilżoną w czystej wodzie, a następnie dokładnie wysusz aparat.

Soczewki, wizjery i inne elementy szklane łatwo ulegają uszkodzeniu. Kurz i kłaczki należy delikatnie usunąć gruszką. Używając dmuchawy aerozolowej, trzymaj puszkę pionowo, aby zapobiec wyciekowi cieczy. Aby usunąć odciski palców i inne plamy z powierzchni szklanych, nałóż niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów na miękką szmatkę i ostrożnie wytrzyj szkło.

Nie dotykaj przetwornika obrazu : w żadnym wypadku nie wolno wywierać nacisku na przetwornik obrazu, szturchać go narzędziami do czyszczenia ani narażać na silne prądy powietrza z dmuchawy. Działania te mogą zarysować lub w inny sposób uszkodzić czujnik. Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia przetwornika obrazu, patrz „Czyszczenie przetwornika obrazu” ( 0 Czyszczenie przetwornika obrazu ).

Czujnik obrazu

Styki obiektywu : Utrzymuj styki obiektywu w czystości i uważaj, aby nie dotykać ich palcami, narzędziami lub innymi przedmiotami.

Przechowywanie : Aby zapobiec pleśni lub pleśni, przechowuj aparat w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby zapobiec wyciekowi, i przechowuj aparat w plastikowej torbie zawierającej środek osuszający. Nie przechowuj jednak obudowy aparatu w plastikowej torbie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału. Należy pamiętać, że środek osuszający stopniowo traci zdolność wchłaniania wilgoci i należy go wymieniać w regularnych odstępach czasu.

Aby zapobiec pleśni lub pleśni, wyjmuj aparat z magazynu co najmniej raz w miesiącu. Włącz aparat i zwolnij migawkę kilka razy przed odłożeniem go.

Przechowuj baterię w chłodnym, suchym miejscu. Załóż osłonę zacisków przed odłożeniem baterii.

Uwagi dotyczące monitora i wizjera : Te wyświetlacze są skonstruowane z niezwykle wysoką precyzją; co najmniej 99,99% pikseli jest efektywnych, przy czym nie więcej niż 0,01% brakuje lub jest uszkodzony. Dlatego chociaż te wyświetlacze mogą zawierać piksele, które są zawsze podświetlone (białe, czerwone, niebieskie lub zielone) lub zawsze wyłączone (czarne), nie jest to usterka i nie ma wpływu na obrazy zarejestrowane za pomocą urządzenia.

Obrazy na monitorze mogą być trudne do zobaczenia w jasnym świetle. Nie należy wywierać nacisku na monitor, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię. Kurz lub kłaczki można usunąć za pomocą dmuchawy. Plamy można usunąć delikatnie przecierając miękką szmatką lub irchą. W przypadku stłuczenia monitora należy zachować ostrożność, aby uniknąć zranienia potłuczonym szkłem oraz aby ciekły kryształ z monitora nie dotknął skóry lub dostał się do oczu i ust.

W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów podczas kadrowania ujęć w wizjerze, należy zaprzestać używania aparatu do czasu poprawy: nudności, ból oka, zmęczenie oczu, zawroty głowy, ból głowy, sztywność karku lub ramion, choroba lokomocyjna lub utrata ręki -koordynacja wzrokowa. To samo dotyczy sytuacji, gdy zaczniesz czuć się źle podczas oglądania szybko migającego obrazu podczas wykonywania zdjęć seryjnych.

Szumy w postaci linii mogą w rzadkich przypadkach pojawiać się na zdjęciach zawierających jasne oświetlenie lub obiekty oświetlone od tyłu.

Bateria i ładowarka : Baterie mogą wyciekać lub eksplodować, jeśli są niewłaściwie obsługiwane. Podczas obsługi akumulatorów i ładowarek należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

 • Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych do użytku z tym sprzętem.
 • Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub nadmiernego ciepła.
 • Utrzymuj zaciski akumulatora w czystości.
 • Wyłącz produkt przed wymianą baterii.
 • Akumulator może się nagrzewać podczas użytkowania. Zachowaj ostrożność podczas obsługi baterii bezpośrednio po użyciu.
 • Wyjmij baterię z aparatu lub ładowarki, gdy nie jest używana, i załóż osłonę styków. Urządzenia te pobierają niewielkie ilości energii, nawet gdy są wyłączone, i mogą rozładować baterię do punktu, w którym przestanie działać. Jeśli bateria nie będzie używana przez jakiś czas, włóż ją do aparatu i rozładuj przed wyjęciem jej z aparatu w celu przechowywania. Akumulator należy przechowywać w chłodnym miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C (59°F do 77°F; unikać miejsc gorących lub bardzo zimnych). Powtarzaj ten proces co najmniej raz na sześć miesięcy.
 • Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy bateria jest całkowicie rozładowana, skróci żywotność baterii. Akumulatory, które zostały całkowicie rozładowane, należy naładować przed użyciem.
 • Temperatura wewnętrzna baterii może wzrosnąć, gdy bateria jest używana. Próba ładowania akumulatora, gdy temperatura wewnętrzna jest podwyższona, pogorszy wydajność akumulatora, a akumulator może nie ładować się lub ładować tylko częściowo. Poczekaj, aż akumulator ostygnie przed ładowaniem.
 • Akumulator należy ładować w pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C (41°F do 95°F). Nie używaj baterii w temperaturze otoczenia poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 40°C (104°F); nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie akumulatora lub pogorszenie jego wydajności. Pojemność może ulec zmniejszeniu, a czas ładowania wydłużyć się przy temperaturach akumulatora od 0°C (32°F) do 15°C (59°F) oraz od 45°C (113°F) do 60°C (140°F). Akumulator nie będzie się ładować, jeśli jego temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 60°C (140°F).
 • Jeśli lampka ładowania miga szybko (około osiem razy na sekundę) podczas ładowania, sprawdź, czy temperatura jest w odpowiednim zakresie, a następnie odłącz ładowarkę, wyjmij i ponownie włóż akumulator. Jeśli problem będzie się powtarzał, natychmiast zaprzestań używania i zanieś baterię i ładowarkę do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
 • Nie przesuwaj ładowarki ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że ładowarka pokaże, że ładowanie jest zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Wyjmij i włóż ponownie baterię, aby ponownie rozpocząć ładowanie.
 • Pojemność akumulatora może chwilowo spaść, jeśli akumulator jest ładowany w niskich temperaturach lub używany w temperaturze niższej od temperatury, w której był ładowany.
 • Dalsze ładowanie akumulatora po jego pełnym naładowaniu może pogorszyć jego wydajność.
 • Wyraźny spadek czasu, w którym w pełni naładowany akumulator zachowuje ładunek podczas użytkowania w temperaturze pokojowej, wskazuje, że wymaga on wymiany. Kup nową baterię.
 • Używaj ładowarki tylko z kompatybilnymi bateriami. Odłącz, gdy nie jest używany.
 • Nie zwieraj zacisków ładowarki. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ładowarki.
 • Naładuj baterię przed użyciem. Robiąc zdjęcia przy ważnych okazjach, przygotuj zapasowy akumulator i utrzymuj go w pełni naładowanym. W zależności od lokalizacji zakup baterii zamiennych w krótkim czasie może być trudny. Pamiętaj, że w chłodne dni pojemność baterii ma tendencję do zmniejszania się. Przed robieniem zdjęć na zewnątrz w chłodne dni upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Przechowuj zapasową baterię w ciepłym miejscu i wymieniaj ją w razie potrzeby. Po ogrzaniu zimna bateria może odzyskać część swojego ładunku.
 • Oddaj akumulatory do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pamiętając, aby najpierw zaizolować styki taśmą.
 • Nie używaj ładowarek z uszkodzeniami, które powodują odsłonięcie wnętrza lub wytwarzają nietypowe dźwięki podczas użytkowania.

Ładowarka sieciowa : Podczas korzystania z ładującego zasilacza sieciowego przestrzegaj poniższych środków ostrożności.

 • Nie poruszaj aparatem podczas ładowania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że aparat pokaże, że ładowanie jest zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz, aby ponownie rozpocząć ładowanie.
 • Nie zwieraj zacisków adaptera. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie adaptera.
 • Odłącz zasilacz, gdy nie jest używany.
 • Nie używaj uszkodzonych zasilaczy, które powodują odsłonięcie wnętrza lub generują nietypowe dźwięki podczas użytkowania.