Gdy w aparacie zamontowana jest lampa błyskowa SB-500, SB-400 lub SB-300, opcja Tryb sterowania lampą błyskową (wbudowana) wyświetlana po wybraniu Sterowanie lampą błyskową w menu fotografowania jest zastępowana przez Tryb sterowania lampą błyskową ( zewnętrzne) .

W trybach P , S , A i M ta opcja może być używana do wyboru trybu sterowania lampą błyskową oraz regulacji mocy błysku i innych ustawień lampy błyskowej. Ustawienia innych lamp błyskowych można regulować tylko za pomocą elementów sterujących lampą błyskową.

  • TTL : Moc błysku jest regulowana automatycznie w odpowiedzi na warunki fotografowania.
  • Ręczny : Wybierz ręcznie moc błysku ( Ręczna moc wyjściowa ).