Co Wi-Fi może dla Ciebie zrobić

Połącz się przez Wi-Fi, aby przesłać wybrane zdjęcia do komputera.

Narzędzie nadajnika bezprzewodowego

Po skonfigurowaniu aparatu do połączenia należy sparować go z komputerem za pomocą programu Wireless Transmitter Utility, zanim będzie można przesyłać obrazy przez Wi-Fi. Po sparowaniu urządzeń będziesz mógł połączyć się z komputerem z aparatu.

Wireless Transmitter Utility to aplikacja komputerowa, którą można pobrać z Centrum pobierania firmy Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Pamiętaj, aby pobrać najnowszą wersję po przeczytaniu informacji o wydaniu i wymagań systemowych.

Ilustracje

Wygląd i zawartość okien dialogowych, komunikatów i ekranów oprogramowania i systemu operacyjnego przedstawionych w tym przewodniku może różnić się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje na temat podstawowych operacji na komputerze, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem lub systemem operacyjnym.

Tryby infrastruktury i punktów dostępowych

Kamera może łączyć się za pośrednictwem routera bezprzewodowego w istniejącej sieci (tryb infrastruktury) lub poprzez bezpośrednie łącze bezprzewodowe (tryb punktu dostępowego).

Tryb punktu dostępowego

Aparat i komputer łączą się za pośrednictwem bezpośredniego łącza bezprzewodowego, przy czym aparat działa jako punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN i nie wymaga skomplikowanej regulacji ustawień. Wybierz tę opcję podczas pracy na zewnątrz lub w innych sytuacjach, w których komputer nie jest jeszcze podłączony do sieci bezprzewodowej. Komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, gdy jest podłączony do aparatu.

Tryb punktu dostępowego

Tryb infrastruktury

Kamera łączy się z komputerem w istniejącej sieci (w tym sieci domowej) za pośrednictwem routera bezprzewodowego. Komputer może nadal łączyć się z Internetem, gdy jest podłączony do aparatu.

Tryb infrastruktury

Tryb infrastruktury

W tym przewodniku założono, że łączysz się za pośrednictwem istniejącej sieci bezprzewodowej. Połączenie z komputerami poza siecią lokalną nie jest obsługiwane.

Łączenie w trybie punktu dostępowego

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć bezpośrednie połączenie bezprzewodowe z komputerem w trybie punktu dostępowego.

 1. Wyświetl ustawienia sieciowe.

  Wybierz Połącz z PC w menu ustawień aparatu, a następnie wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2 .

 2. Wybierz Utwórz profil .

  Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij J .

 3. Wybierz Bezpośrednie połączenie z komputerem .

  Wyróżnij Bezpośrednie połączenie z komputerem i naciśnij J .

  Zostanie wyświetlony identyfikator SSID kamery i klucz szyfrowania.

 4. Połącz się z komputera.

  Windows : Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku zadań i wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 3. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieci wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 3.

  macOS/OS X : Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku menu i wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 3. Po wyświetleniu monitu o podanie hasła wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 3.

 5. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po wyświetleniu monitu uruchom program Wireless Transmitter Utility na komputerze.

 6. Wybierz kamerę.

  W programie Wireless Transmitter Utility wybierz nazwę kamery wyświetloną w kroku 5 i kliknij przycisk Dalej .

 7. Wprowadź kod uwierzytelniający.

  Aparat wyświetli kod uwierzytelniający.

  Wprowadź kod uwierzytelniający w oknie dialogowym wyświetlanym przez Wireless Transmitter Utility i kliknij Dalej .

 8. Zakończ proces parowania.

  Gdy aparat wyświetli komunikat informujący o zakończeniu parowania, naciśnij J .

  W programie Wireless Transmitter Utility kliknij Dalej . Zostaniesz poproszony o wybranie folderu docelowego; więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu Wireless Transmitter Utility.

  Po zamknięciu programu Wireless Transmitter Utility po zakończeniu parowania zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe między aparatem a komputerem.

 9. Sprawdź połączenie.

  Po nawiązaniu połączenia identyfikator sieci SSID zostanie wyświetlony na zielono w menu Połącz z komputerem aparatu.

  Jeśli identyfikator SSID aparatu nie jest wyświetlany na zielono, połącz się z aparatem za pośrednictwem listy sieci bezprzewodowych na komputerze.

Po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego można przesyłać zdjęcia do komputera zgodnie z opisem w „Przesyłanie zdjęć” ( 0 Przesyłanie zdjęć ).

Łączenie w trybie infrastruktury

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z komputerem w istniejącej sieci w trybie infrastruktury.

 1. Wyświetl ustawienia sieciowe.

  Wybierz Połącz z PC w menu ustawień aparatu, a następnie wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2 .

 2. Wybierz Utwórz profil .

  Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij J .

 3. Wyszukaj istniejące sieci.

  Wyróżnij Wyszukaj sieć Wi-Fi i naciśnij J . Kamera wyszuka sieci aktualnie aktywne w pobliżu i wyświetli ich listę według nazwy (SSID).

  „Łatwe połączenie”

  Aby połączyć się bez wprowadzania identyfikatora SSID lub klucza szyfrowania, dotknij X w kroku 3, a następnie naciśnij J i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Push-button WPS : Dla routerów obsługujących Push-button WPS. Naciśnij przycisk J aparatu, aby nawiązać połączenie.
  • WPS wprowadzania kodu PIN : Kamera wyświetli kod PIN; aby się połączyć, użyj komputera, aby wprowadzić kod PIN do routera (więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z routerem).

  Po połączeniu przejdź do kroku 6.

 4. Wybierz sieć.

  Wyróżnij SSID sieci i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie jest wyświetlana, dotknij X , aby wyszukać ponownie). Zaszyfrowane sieci są oznaczone ikoną h ; jeśli wybrana sieć jest zaszyfrowana, pojawi się monit o wprowadzenie klucza szyfrowania, jak opisano w kroku 5. Jeśli sieć nie jest zaszyfrowana, przejdź do kroku 6.

  Ukryte identyfikatory SSID

  Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci. Jeśli podświetlisz pusty wpis i naciśniesz J , zostaniesz poproszony o podanie nazwy sieci; naciśnij J , wprowadź nazwę, a następnie dotknij X . Stuknij ponownie X , aby przejść do kroku 5.

 5. Wprowadź klucz szyfrowania.

  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza szyfrowania routera bezprzewodowego naciśnij J

  …i wprowadź klucz zgodnie z opisem poniżej. Informacje na temat klucza szyfrowania można znaleźć w dokumentacji routera bezprzewodowego. Dotknij X po zakończeniu wprowadzania.

  Stuknij ponownie X , aby zainicjować połączenie. Komunikat pokazany na ilustracji będzie wyświetlany przez kilka sekund po nawiązaniu połączenia.

 6. Uzyskaj lub wybierz adres IP.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J .

  • Uzyskaj automatycznie : Wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana do automatycznego dostarczania adresu IP.
  • Wprowadź ręcznie : Po wyświetleniu monitu wprowadź adres IP, obracając głównym pokrętłem sterowania, aby wyróżnić segmenty, naciskając 4 i 2 , aby zmienić i naciskając J , aby zaakceptować. Dotknij X , aby wyjść do okna dialogowego „Konfiguracja adresu IP zakończona” po zakończeniu wprowadzania. Ponowne dotknięcie X wyświetla maskę podsieci, którą można edytować, naciskając 1 i 3 , naciskając J , aby wyjść po zakończeniu wprowadzania.

  Potwierdź adres IP i naciśnij J , aby kontynuować.

 7. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po wyświetleniu monitu uruchom program Wireless Transmitter Utility na komputerze.

 8. Wybierz kamerę.

  W programie Wireless Transmitter Utility wybierz nazwę kamery wyświetloną w kroku 7 i kliknij przycisk Dalej .

 9. Wprowadź kod uwierzytelniający.

  Aparat wyświetli kod uwierzytelniający.

  Wprowadź kod uwierzytelniający w oknie dialogowym wyświetlanym przez Wireless Transmitter Utility i kliknij Dalej .

 10. Zakończ proces parowania.

  Naciśnij J , gdy aparat wyświetli komunikat pokazany na ilustracji.

  W programie Wireless Transmitter Utility kliknij Dalej . Zostaniesz poproszony o wybranie folderu docelowego; więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu Wireless Transmitter Utility.

  Po zamknięciu programu Wireless Transmitter Utility po zakończeniu parowania zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe między aparatem a komputerem.

 11. Sprawdź połączenie.

  Po nawiązaniu połączenia identyfikator sieci SSID zostanie wyświetlony na zielono w menu Połącz z komputerem aparatu.

  Jeśli identyfikator SSID aparatu nie jest wyświetlany na zielono, połącz się z aparatem za pośrednictwem listy sieci bezprzewodowych na komputerze.

Po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego można przesyłać zdjęcia do komputera zgodnie z opisem w „Przesyłanie zdjęć” ( 0 Przesyłanie zdjęć ).

Przesyłanie zdjęć

Zdjęcia do przesłania można wybrać na ekranie odtwarzania aparatu lub przesyłać zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.

Foldery docelowe

Domyślnie obrazy są przesyłane do następujących folderów:

 • Windows : \Użytkownicy\(nazwa użytkownika)\Obrazy\Nadajnik bezprzewodowy
 • Mac : /Użytkownicy/(nazwa użytkownika)/Zdjęcia/Nadajnik bezprzewodowy

Folder docelowy można wybrać za pomocą programu Wireless Transmitter Utility. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online narzędzia.

Tryb punktu dostępu

Komputery nie mogą uzyskać dostępu do Internetu, gdy są podłączone do aparatu w trybie punktu dostępu. Aby uzyskać dostęp do Internetu, zakończ połączenie z kamerą, a następnie połącz się ponownie z siecią z dostępem do Internetu.

Wybieranie zdjęć do przesłania

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać zdjęcia do przesłania.

 1. Rozpocznij odtwarzanie.

  Naciśnij przycisk K na aparacie i wybierz widok pełnoekranowy lub widok miniatur.

 2. Naciśnij przycisk i .

  Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk i , aby wyświetlić menu odtwarzania.

 3. Wybierz opcję Wybierz, aby wysłać/odznaczyć (PC) .

  Wyróżnij Wybierz, aby wysłać/odznaczyć (PC) i naciśnij J . Na obrazku pojawi się biała ikona transferu. Jeśli kamera jest aktualnie podłączona do sieci, przesyłanie rozpocznie się natychmiast; w przeciwnym razie przesyłanie rozpocznie się po nawiązaniu połączenia. Podczas przesyłania ikona przesyłania zmienia kolor na zielony. Powtórz kroki 2–3, aby przesłać dodatkowe obrazy.

Odznaczanie zdjęć

Aby usunąć oznaczenie przesyłania z bieżącego zdjęcia, wyróżnij Wybierz, aby wysłać/odznaczyć (PC) i naciśnij J . Aby usunąć zaznaczenie przesyłania ze wszystkich zdjęć, wybierz Połącz z komputerem > Opcje > Odznacz wszystkie? w menu ustawień.

Przesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniu

Aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu, wybierz Włącz dla opcji Połącz z komputerem > Opcje > Automatyczne wysyłanie . Przesyłanie rozpocznie się dopiero po zapisaniu zdjęcia na karcie pamięci; upewnij się, że w aparacie znajduje się karta pamięci. Filmy i zdjęcia zrobione w trybie filmowania nie są przesyłane automatycznie po zakończeniu nagrywania, ale zamiast tego muszą być przesyłane z ekranu odtwarzania.

Ikona transferu

Status przesyłania jest wskazywany przez ikonę przesyłania.

 • Y (biały): Wyślij . Zdjęcie zostało wybrane do przesłania, ale przesyłanie jeszcze się nie rozpoczęło.
 • X (zielony): Wysyłanie . Trwa przesyłanie.
 • Y (niebieski): Wysłano . Wgrywanie zakończone.

Wyświetlacz stanu „Połącz z komputerem”

Wyświetlacz Połącz z komputerem PC pokazuje następujące informacje:

1 Status

Stan połączenia z hostem. Po nawiązaniu połączenia nazwa hosta jest wyświetlana na zielono.

 • Podczas przesyłania plików na wyświetlaczu stanu wyświetlany jest komunikat „Teraz wysyłanie” poprzedzony nazwą wysyłanego pliku.
 • W tym miejscu wyświetlane są również wszelkie błędy, które wystąpiły podczas przesyłania.
2 Siła sygnału Siła sygnału bezprzewodowego.
3 Zdjęcia/pozostały czas Szacowany czas potrzebny na przesłanie pozostałych zdjęć.

Utrata sygnału

Transmisja bezprzewodowa może zostać przerwana w przypadku utraty sygnału, ale można ją wznowić, wyłączając i ponownie włączając aparat.

Rozłączanie i ponowne łączenie

Połączenie kamery z istniejącą siecią można zawiesić lub wznowić, jak opisano poniżej.

Odłączanie

Możesz rozłączyć się, wyłączając aparat, wybierając Wyłącz dla Połącz z PC > Połączenie Wi-Fi w menu ustawień lub wybierając Połączenie Wi-Fi > Zamknij połączenie Wi-Fi w menu i dla trybu fotografowania. Połączenie z komputerem zostanie również zakończone, jeśli użyjesz Wi-Fi do połączenia z urządzeniem inteligentnym.

Tryb punktu dostępowego

Jeśli połączenie bezprzewodowe komputera zostanie wyłączone przed połączeniem aparatu, wystąpi błąd komunikacji. Najpierw wyłącz Wi-Fi kamery.

Ponowne łączenie

Aby ponownie połączyć się z istniejącą siecią:

 • wybierz Włącz dla Połącz z PC > Połączenie Wi-Fi w menu ustawień lub
 • wybierz Połączenie Wi-Fi > Nawiąż połączenie Wi-Fi z komputerem w menu i dla trybu fotografowania.

Tryb punktu dostępowego

Włącz Wi-Fi kamery przed połączeniem.

Wiele profili sieciowych

Jeśli kamera ma profile dla więcej niż jednej sieci, połączy się ponownie z ostatnio używaną siecią. Inne sieci można wybrać za pomocą opcji Połącz z komputerem > Ustawienia sieci w menu ustawień.