W tej części znajdują się nazwy i lokalizacje elementów sterujących i wyświetlaczy aparatu.

Korpus aparatu

1 Oczko na pasek aparatu
2 Mikrofon stereofoniczny
3 Głośnik
4 Przycisk nagrywania filmu
5 Włącznik
6 Spust migawki
7 Przycisk E
8 Przycisk S
9 Główne pokrętło poleceń
10 Selektor zdjęć/filmów
11 Pokrętło trybu
12 Stopka na akcesoria (do opcjonalnej lampy błyskowej)
13 Znak płaszczyzny ogniskowej ( E )

1

Dioda wspomagająca AF

Lampa redukcji efektu czerwonych oczu

Lampa samowyzwalacza

2 Wbudowana lampa błyskowa
3 Kontrola wyskakujących okienek Flash
4 Osłona złącza mikrofonu
5 Osłona na złącza USB i HDMI
6 Oznaczenie mocowania obiektywu
7 Czujnik obrazu
8 Złącze do mikrofonu zewnętrznego
9 Złącze USB
10 Lampka ładowania
11 Złącze HDMI
12 Czapka na ciało

Nie dotykaj czujnika obrazu

W żadnym wypadku nie należy wywierać nacisku na przetwornik obrazu, szturchać go narzędziami do czyszczenia ani narażać na silne prądy powietrza z dmuchawy. Działania te mogą zarysować lub w inny sposób uszkodzić czujnik. Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia przetwornika obrazu, patrz „Czyszczenie przetwornika obrazu” ( 0 Czyszczenie przetwornika obrazu ).

Czujnik obrazu

1 Przycisk trybu monitora
2 Okular wizjera
3 Wizjer
4 Czujnik oka
5 Kontrola korekcji dioptrii
6 Przycisk A ( L )
7 Przycisk J
8 Selektor wielofunkcyjny
9 Lampka dostępu do karty pamięci
10 Przycisk G
11 Przycisk O
12 Przycisk K
13 i przycisk
14 Przycisk DISP
15 Przycisk W
16 Przycisk X
17 Monitor

Monitor

Kąt monitora można regulować, jak pokazano.

Dotykanie tych części może spowodować uszkodzenie produktu.

1 Pomocnicze pokrętło sterowania
2 Przycisk Fn1
3 Przycisk Fn2
4 Zatrzask pokrywy komory akumulatora
5 Pokrywa komory baterii
6 Mocowanie obiektywu
7 Przycisk zwalniania obiektywu
8 Styki procesora
9 Gniazdo statywu
10 Zatrzask baterii
11 Gniazdo karty pamięci

Numer seryjny produktu

Numer seryjny tego produktu można znaleźć, otwierając monitor.

Monitor i wizjer

Przy ustawieniach domyślnych na monitorze i w wizjerze w trybie zdjęć pojawiają się następujące wskaźniki; pełna lista wskaźników znajduje się w rozdziale „Wyświetlacz kamery” ( 0 Wyświetlacz kamery ).

Monitor

Wizjer

1 Tryb strzelania
2 Punkt ostrości
3 Tryb zwolnienia
4 Tryb ostrości
5 Tryb pola AF
6 Aktywne oświetlenie D
7 Sterowanie obrazem
8 Balans bieli
9 Rozmiar obrazu
10 Jakość obrazu
11 i ikona
12

Wskaźnik ekspozycji

Wyświetlacz kompensacji ekspozycji

13 „k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć)
14 Liczba pozostałych ekspozycji
15 Czułość ISO
16

Wskaźnik czułości ISO

Automatyczny wskaźnik czułości ISO

17 Otwór
18 Czas otwarcia migawki
19 Śledzenie tematu
20 Dozowanie
21 Wskaźnik baterii
22 Typ migawki
23 Wskaźnik „Zegar nie jest ustawiony”
24 Optyczny wskaźnik VR
25 Strzelanie dotykowe
26 Nawiasy pola AF

W trybie filmowania pojawiają się następujące elementy.

Monitor

Wizjer

1

Wskaźnik nagrywania

Nagrywanie wyłączone

2 Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu
3 Pozostały czas
4 Nazwa pliku
5 Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia)
6 Poziom głośności
7 Czułość mikrofonu
8 Pasmo przenoszenia