Wykonaj czynności opisane w tym rozdziale przed zrobieniem zdjęcia po raz pierwszy.