W tym rozdziale opisano elementy sterujące, których można używać podczas fotografowania.