Naciśnięcie przycisku i powoduje wyświetlenie menu i : menu często używanych ustawień dla bieżącego trybu.