Gör mig i ordning

 1. Sätt i batteriet och ett minneskort i kameran ( 0 Sätt i batteriet och ett minneskort ) .

  För information om att ladda batteriet, se "Ladda batteriet" ( 0 Ladda batteriet) .

 2. Fäst ett objektiv ( 0 Fäst ett objektiv ).

  • Rikta in monteringsmärket på objektivet mot det matchande märket på kamerahuset ( q ) och vrid objektivet i den riktning som visas ( w ).
  • En rem kan fästas på kameran. För mer information, se "Fästa kameraremmen" ( 0 Fäst kameraremmen ) .
 3. Slå på kameran och välj sedan ett språk och ställ klockan ( 0 Slå på kameran ) .

Ta ( 0 Ta bilder ( b -läge) ) och visa ( 0 Grundläggande uppspelning ) bilder

 1. Vrid lägesratten till b .

 2. För att fokusera, tryck ned avtryckaren halvvägs (dvs. tryck lätt på avtryckaren och stoppa när den trycks ned halvvägs).

 3. Utan att lyfta fingret från avtryckaren trycker du ner knappen hela vägen för att ta bilden.

 4. Se bilden.

Användbara Nikon appar för smarta enheter

SnapBridge

SnapBridge ansluter trådlöst din smarta enhet (smarttelefon eller surfplatta) till din kamera så att du kan ladda ner bilder eller fjärrstyra kameran.

 • SnapBridge appen är tillgänglig från Apple App Store och på Google Play .

  App Store

  Google Play

 • Besök vår webbplats för den senaste informationen om SnapBridge -appen.