Tryck på A ( L )-knappen för att låsa fokus och exponering.

Autoexponeringslås (AE).

Genom att trycka på A ( L )-knappen låses exponeringen vid den aktuella inställningen. AE-lås kan användas för att komponera om bilder efter mätning av ett motiv som inte kommer att befinna sig i det valda fokusområdet i den slutliga kompositionen, och är särskilt effektivt med punkt- eller centrumvägd mätning.

Fokuslås

Tryck på A ( L )-knappen för att låsa fokus på det aktuella motivet när AF-C är valt för fokusläge. När du använder fokuslås, välj ett annat AF-områdesläge än auto-områdes-AF.

Låsande fokus och exponering

Följ stegen nedan för att använda fokus och exponeringslås.

 1. Ställ in fokus och exponering.

  Placera motivet i den valda fokuspunkten och tryck ned avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus och exponering.

 2. Lås fokus och exponering.

  Med avtryckaren halvvägs nedtryckt trycker du på A ( L )-knappen för att låsa både fokus och exponering (en AE-L- ikon visas).

  Avtryckare

  A ( L ) knapp

 3. Komponera om fotografiet och fota.

  Fokus förblir låst mellan bilderna om du håller avtryckaren halvvägs intryckt ( AF-S ) eller håller A ( L )-knappen intryckt, vilket gör att flera bilder i följd kan tas med samma fokusinställning.

Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när fokuslåset är aktivt. Om motivet rör sig, fokusera igen på det nya avståndet.

AF-S

När AF-S är valt för fokusläge, eller om kameran fotograferar med AF-S när AF-A är valt för fokusläge, låses fokus medan avtryckaren trycks ned halvvägs (fokus låses också medan A ( L )-knapp är nedtryckt).

Använda avtryckaren för exponeringslås

Om På (halv nedtryckning) väljs för anpassad inställning c1 ( Avtryckare AE-L ), låses exponeringen medan avtryckaren trycks ned halvvägs.