För att zooma in under helskärmsuppspelning, tryck på X eller tryck på J .

Navigationsfönster

Guide på skärmen

Medan zoomen är aktiv kan du:

  • Zooma in eller ut/visa andra delar av bilden : Tryck på X eller använd stretchgester för att zooma in till maximalt cirka 21× för stora bilder, 16× för medelstora bilder och 10× för små bilder skapade med DX (24× 16) valt för bildområde. Tryck på W eller använd nypgester för att zooma ut. Medan bilden zoomas in använder du multiväljaren eller för ett finger över skärmen för att visa områden som för närvarande inte är synliga på skärmen. Håll multiväljaren intryckt för att snabbt bläddra till andra delar av ramen. Ett navigeringsfönster visas i några sekunder efter att zoomförhållandet har ändrats; området som för närvarande är synligt på displayen indikeras med en gul ram. Stapeln under navigeringsfönstret visar zoomförhållandet och blir grönt vid 1 : 1.
  • Välj ansikten : Ansikten som upptäcks under zoomning indikeras med vita ramar i navigeringsfönstret. Vrid på underkommandoratten eller tryck på guiden på skärmen för att se andra ansikten.
  • Visa andra bilder : Vrid på huvudkommandoratten eller tryck på e eller f ikonerna längst ned på skärmen för att se samma plats i andra foton med det aktuella zoomförhållandet. Uppspelningszoom avbryts när en film visas.
  • Återgå till fotograferingsläge : Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på K knappen för att gå tillbaka till fotograferingsläget.
  • Visa menyerna : Tryck på G att visa menyerna.