Fotoinformation överlagras på bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 eller tryck på DISP- knappen för att bläddra igenom fotoinformationen som visas nedan.

Filinformation

Ingen (endast bild) 1

Översiktsdata 1

Platsdata 2

Fotograferingsdata 1

RGB-histogram 1

Höjdpunkter 1

Exponeringsdata 1

Visas endast om motsvarande alternativ är valt för visningsalternativ för uppspelning i uppspelningsmenyn.

Visas endast om den är inbäddad i bilden ( 0 visning av platsdata ).

Filinformation

1 Skydda status
2 Retuscheringsindikator
3 Uppladdningsmärkning
4 Fokuspunkt *
5 Ramnummer/totalt antal ramar
6 Bildkvalitet
7 Bildstorlek
8 Bildområde
9 Tidpunkt för inspelning
10 Datum för inspelning
11 Betyg
12 Mapp namn
13 Filnamn

Visas endast om Fokuspunkt har valts för visningsalternativ för uppspelning.

Exponeringsdata

1 Fotograferingsläge
2 Slutartid
3 Öppning
4 Exponeringskompensation
5 ISO-känslighet *

Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

Höjdpunkter

1 Höjdpunkter (områden som kan vara överexponerade)
2 Mappnummer-ramnummer

RGB-histogram

1 Mappnummer-ramnummer
2

vitbalans

Färgtemperatur

Förinställd manual

Vitbalans finjustering

3 Histogram (RGB-kanal)
4 Histogram (röd kanal)
5 Histogram (grön kanal)
6 Histogram (blå kanal)

Uppspelningszoom

För att zooma in på fotografiet när histogrammet visas, tryck på X . Använd X och W knapparna för att zooma in och ut och rulla bilden med multiväljaren. Histogrammet kommer att uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som är synlig i displayen.

Histogram

Histogram visar tonfördelning, med pixelljusstyrka (ton) plottad på den horisontella axeln och antalet pixlar på den vertikala axeln. Kamerahistogram är endast avsedda som en guide och kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Några exempel på histogram visas nedan:

Om bilden innehåller objekt med ett brett spektrum av ljusstyrkor blir fördelningen av toner relativt jämn.

Om bilden är mörk kommer tonfördelningen att flyttas åt vänster.

Om bilden är ljus kommer tonfördelningen att flyttas åt höger.

Ökad exponeringskompensation förskjuter fördelningen av toner åt höger, medan minskad exponeringskompensation förskjuter fördelningen åt vänster. Histogram kan ge en grov uppfattning om den totala exponeringen när starkt omgivande ljus gör det svårt att se bilder på displayen.

Fotograferingsdata

Beroende på inställningarna när bilden togs kan det finnas upp till fem sidor med fotograferingsdata: allmän, blixtinformation, bildkontroll, avancerad och copyrightinformation.

Fotograferingsdata, sida 1 (Allmänt)

1

Mätning

Slutare typ

Slutartid

Öppning

2

Fotograferingsläge

ISO-känslighet 1

3

Exponeringskompensation

Optimal exponeringsinställning 2

4 Brännvidd
5 Linsdata
6

Fokuserat läge

AF-områdesläge

7 Optisk VR
8 Vitbalans 3
9 Vitbalans finjustering
10 Färg rymd
11 Kameranamn
12 Bildområde
13 Mappnummer – ramnummer

Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

Visas om anpassad inställning b4 ( Finjustera optimal exponering ) har ställts in på ett annat värde än noll för någon mätmetod.

Inkluderar även färgtemperatur för foton tagna med automatisk vitbalans.

Fotograferingsdata, sida 2 (blixtinfo)

14 Flash typ
15 Fjärrkontroll för blixt
16 Blixtläge
17

Blixtkontrollläge

Blixtkompensation

Fotograferingsdata, sida 3 (bildkontroll)

18 Bildkontroll 4

Objekten som visas varierar med den bildkontroll som valdes när bilden togs.

Fotograferingsdata, sida 4 (avancerat)

19

Hög ISO brusreducering

Lång exponeringsreducering av brus

20 Aktiv D-Lighting
21

HDR exponeringsskillnad

HDR-utjämning

22 Vinjettkontroll
23 Retuschera historik
24 Bildkommentar

Fotograferingsdata, sida 5 (upphovsrättsinformation) 5

25 Fotografens namn
26 Upphovsrättsinnehavare

Upphovsrättsinformation visas endast om det är inspelat med fotografiet med alternativet Copyrightinformation i inställningsmenyn.

Platsdata

Latitud, longitud och andra platsdata tillhandahålls av och varierar med den smarta enheten ( 0 Location Data Display ). När det gäller filmer anger data platsen i början av inspelningen.

Översiktsdata

1 Ramnummer/totalt antal ramar
2 Uppladdningsmärkning
3 Skydda status
4 Retuscheringsindikator
5 Kameranamn
6 Indikator för bildkommentarer
7 Platsdataindikator
8 Histogram
9 Bildkvalitet
10 Bildstorlek
11 Bildområde
12 Filnamn
13 Tidpunkt för inspelning
14 Datum för inspelning
15 Mapp namn
16 Betyg
17 Mätning
18 Fotograferingsläge
19 Slutartid
20 Öppning
21 ISO-känslighet 1
22 Brännvidd
23 Aktiv D-Lighting
24 Bildkontroll
25 Färg rymd
26 Blixtläge
27

vitbalans

Färgtemperatur

Förinställd manual

Vitbalans finjustering

28

Blixtkompensation

Commander-läge 2

29 Exponeringskompensation

Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

Visas endast om bilden har tagits med en extra blixtenhet ( 0 Nikon Creative Lighting System ).