Använd A ( L )-knappen för att skydda bilder från oavsiktlig radering. Observera att detta inte förhindrar att bilder raderas när minneskortet formateras.

  1. Välj en bild.

    Tryck på K knappen för att starta uppspelningen och visa en bild som du vill skydda.

  2. Tryck på A ( L ).

    Skyddade bilder indikeras med en P ikon; för att ta bort skyddet, visa bilden och tryck på A ( L )-knappen igen.

Ta bort skydd från alla bilder

Om du vill ta bort skyddet från alla bilder i mappen eller mappar som för närvarande är valda för Uppspelningsmapp i uppspelningsmenyn, välj Ta bort skydd för alla i i menyn.