Om du trycker på i knappen under uppspelningszoom eller helskärms- eller miniatyrbildsuppspelning visas i menyn för uppspelningsläge. Välj alternativ med multiväljaren och J knappen och tryck på i knappen för att lämna menyn och återgå till uppspelning.

De alternativ som finns i uppspelnings i menyn varierar med typ av bilden.

Foton : Om du trycker på i knappen när ett foto har valts visas alternativen nedan.

 • Snabbbeskärning (visas endast under uppspelningszoom): Spara en kopia av den aktuella bilden som är beskuren i det område som är synligt på skärmen. Det här alternativet är inte tillgängligt när histogram visas.
 • Betyg : Betygsätt den aktuella bilden ( 0 Betygsbilder ).
 • Välj att skicka/avmarkera (smart enhet/PC) : Välj den aktuella bilden för uppladdning. Alternativet som visas varierar med typen av ansluten enhet ( 0 Välj för att skicka/avmarkera ).
 • Retusch : Använd alternativen i retuscheringsmenyn ( 0 N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior ) för att skapa en retuscherad kopia av det aktuella fotografiet.
 • Välj mapp : Välj en mapp för uppspelning. Markera en mapp och tryck på J att visa bilderna i den markerade mappen.
 • Skydda : Lägg till skydd till eller ta bort skydd från den aktuella bilden ( 0 Skydda bilder från radering ).
 • Ta bort skyddet för alla (inte tillgängligt under uppspelningszoom): Ta bort skyddet från alla bilder i mappen som för närvarande är vald för Uppspelningsmapp i uppspelningsmenyn.

Filmer : Alternativen nedan är tillgängliga när en film är vald.

 • Betyg : Betygsätt den aktuella bilden ( 0 Betygsbilder ).
 • Välj att skicka/avmarkera (PC) : Välj den aktuella bilden för uppladdning. Alternativet som visas varierar med typen av ansluten enhet ( 0 Välj för att skicka/avmarkera ).
 • Volymkontroll : Justera uppspelningsvolymen.
 • Trimma film : Trimma filmer från den aktuella filmen och spara den redigerade kopian i en ny fil ( 0 Välj Start-/Slutpunkt ).
 • Välj mapp : Välj en mapp för uppspelning. Markera en mapp och tryck på J att visa bilderna i den markerade mappen.
 • Skydda : Lägg till skydd till eller ta bort skydd från den aktuella bilden ( 0 Skydda bilder från radering ).
 • Ta bort skyddet för alla : Ta bort skyddet från alla bilder i mappen som för närvarande är vald för Uppspelningsmapp i uppspelningsmenyn.

Filmer (uppspelning pausad) : Alternativen nedan är tillgängliga när filmuppspelningen är pausad.

 • Välj start / slutpunkt: Trim bilder från den aktuella filmen och spara den redigerade kopian i en ny fil ( 0 Välj Start / slutpunkt ).
 • Spara aktuell bildruta : Spara en vald bildruta som en JPEG-bild ( 0 Spara aktuell bildruta ).

Välj för att skicka/avmarkera

Följ stegen nedan för att välja den aktuella bilden för uppladdning till en smart enhet eller dator. i menyn som används för att välja bilder för uppladdning varierar beroende på vilken typ av enhet som är ansluten:

 • Välj att skicka/avmarkera (smart enhet) : Visas när kameran är ansluten till en smart enhet via inbyggd Bluetooth med alternativet Anslut till smart enhet i inställningsmenyn ( 0 Anslut till smart enhet ).
 • Välj att skicka/avmarkera (PC) : Visas när kameran är ansluten till en dator via inbyggt Wi-Fi med alternativet Anslut till PC i inställningsmenyn ( 0 Anslut till PC ).
 1. Välj en bild.

  Visa en bild i helskärmsläge eller uppspelningszoom eller välj den i miniatyrlistan.

 2. Välj Välj för att skicka/avmarkera .

  Tryck på i knappen för att visa i menyn, markera sedan Välj för att skicka/avmarkera och tryck på J . Bilder som valts för uppladdning indikeras med en W ikon; för att avmarkera, upprepa steg 1 och 2.

Filmer

Filmer kan inte väljas för uppladdning när kameran är ansluten till en smart enhet via SnapBridge-appen. Den maximala filstorleken för filmer som laddas upp på annat sätt är 4 GB.

Välj Start/Slutpunkt

Följ stegen nedan för att skapa klippta kopior av filmer.

 1. Visa en film i helskärmsläge.

 2. Pausa filmen på den nya öppningsramen.

  Spela upp filmen enligt beskrivningen i "Visa filmer" ( 0 Titta på filmer ), tryck på J att starta och återuppta uppspelningen och 3 att pausa, och tryck på 4 eller 2 eller vrid på huvudkommandoratten för att hitta önskad bildruta. Din ungefärliga position i filmen kan fastställas från filmens förloppsindikator. Pausa uppspelningen när du når den nya öppningsramen.

  Filmens förloppsindikator

 3. Välj Välj start-/slutpunkt .

  Tryck på i knappen för att visa i menyn, markera sedan Välj start-/slutpunkt och tryck på J .

 4. Välj Startpunkt .

  För att skapa en kopia som börjar från den aktuella bildrutan, markera Startpunkt och tryck på J . Ramarna före den aktuella ramen kommer att tas bort när du sparar kopian i steg 9.

  Startpunkt

 5. Bekräfta den nya startpunkten.

  Om önskad bildruta för närvarande inte visas trycker du på 4 eller 2 att spola framåt eller bakåt (för att hoppa till 10 s framåt eller bakåt, vrid huvudkommandoratten; för att hoppa till första eller sista bildrutan, vrid underkommandoratten).

 6. Välj slutpunkten.

  Tryck på A ( L ) för att växla från startpunkten ( w ) till valverktyget för slutpunkten ( x ) och välj sedan den avslutande ramen enligt beskrivningen i steg 5. Ramarna efter den valda ramen kommer att tas bort när du sparar kopiera i steg 9.

  A ( L ) knapp

  Slutpunkt

 7. Skapa kopian.

  När den önskade ramen visas trycker du på 1 .

 8. Förhandsgranska filmen.

  För att förhandsgranska kopian, markera Förhandsgranska och tryck på J (för att avbryta förhandsgranskningen och återgå till menyn för spara-alternativ, tryck på 1 ). För att överge den aktuella kopian och välja en ny startpunkt eller slutpunkt enligt beskrivningen ovan, markera Avbryt och tryck på J ; för att spara kopian, fortsätt till steg 9.

 9. Spara kopian.

  Markera Spara som ny fil och tryck på J att spara kopian till en ny fil. För att ersätta den ursprungliga filmfilen med den redigerade kopian, markera Skriv över befintlig fil och tryck på J .

Trimma filmer

Filmer måste vara minst två sekunder långa. Kopian kommer inte att sparas om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.

Kopior har samma tid och datum för skapande som originalet.

Ta bort öppnings- eller stängningsfilm

Om du bara vill ta bort öppningsfilmen från filmen, fortsätt till steg 7 utan att trycka på A ( L )-knappen i steg 6. För att ta bort endast den avslutande filmen, välj Slutpunkt i steg 4, välj den avslutande ramen och fortsätt till steg 7 utan att trycka på A ( L )-knappen i steg 6.

"Trim film"

Filmer kan också redigeras med alternativet Trimma film i retuscheringsmenyn.

Spara aktuell ram

Så här sparar du en kopia av en vald bildruta som en JPEG-bild:

 1. Pausa filmen på önskad bildruta.

  Spela upp filmen enligt beskrivningen i "Visa filmer" ( 0 Titta på filmer ), tryck på J att starta och återuppta uppspelningen och 3 att pausa. Pausa filmen vid bildrutan du tänker kopiera.

 2. Välj Spara aktuell ram .

  Tryck på i knappen för att visa i menyn, markera sedan Spara aktuell bildruta och tryck på J att skapa en JPEG-kopia av den aktuella bildrutan. Bilden kommer att spelas in med de mått som valts för Bildstorlek/bildhastighet i filminspelningsmenyn.

Spara aktuell ram

JPEG-filmstillbilder skapade med alternativet Spara aktuell bildruta kan inte retuscheras. JPEG-filmstillbilder saknar vissa kategorier av fotoinformation.