Kameran kan användas med en eller flera fjärrblixtenheter (Advanced Wireless Lighting eller AWL). För information om hur du använder en blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko, se "Fotografering med blixt på kameran" ( 0 Blixtfotografering på kameran ).

I det här kapitlet indikeras operationer som involverar ett tillbehör som är anslutet till kameran med C , operationer som involverar fjärrblixtenheter med f . För mer information om f , se manualen som medföljer blixten.