De typer av nätverksanslutningar som är tillgängliga med kameran visas nedan.