Symboler och konventioner

För att göra det lättare att hitta den information du behöver, används följande symboler och konventioner:

D Denna ikon markerar anteckningar, information som bör läsas innan du använder denna produkt.
A Denna ikon markerar tips, ytterligare information som du kan ha nytta av när du använder den här produkten.
0 Denna ikon markerar hänvisningar till andra avsnitt i denna handbok.

Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kamerans displayer visas i fet stil . I den här bruksanvisningen kallas visningen i kameramonitorn och sökaren under fotografering som "fotograferingsskärmen"; i de flesta fall visar illustrationerna monitorn.

Den här kameran använder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort, som i denna manual kallas "minneskort".

I den här manualen kallas smartphones och surfplattor för "smarta enheter".

Kamerainställningar

Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar används.

A För din säkerhet

Innan du använder kameran för första gången, läs säkerhetsinstruktionerna i "För din säkerhet" ( 0 För din säkerhet ).