En rem medföljer kameran; ytterligare remmar finns tillgängliga separat. Fäst remmen säkert på kameraöglorna.