I andra lägen än b kan exponeringskompensation användas för att ändra exponeringen från det värde som föreslagits av kameran, vilket gör bilderna ljusare eller mörkare. Välj mellan värden mellan –5 EV (underexponering) och +5 EV (överexponering) för fotografier, eller mellan −3 och +3 EV för filmer. Som standard görs justeringar av exponeringskompensation i steg om 1/3 EV. Detta kan ändras till 1/2 EV med anpassad inställning b1 ( EV-steg för exponeringskontroll ). I allmänhet gör positiva värden motivet ljusare medan negativa värden gör det mörkare.

−1 EV

Ingen exponeringskompensation

+1 EV

För att välja ett värde för exponeringskompensation, tryck på E knappen och vrid en kommandoratt tills önskat värde visas.

Underkommandoratt

E knappen

Huvudkommandoratt

Vid andra värden än ±0,0 visar kameran en E ikon (filmläge) eller en E ikon och exponeringsindikatorn (fotoläge) när du släpper E knappen. Det aktuella värdet för exponeringskompensation kan bekräftas genom att trycka på E knappen.

Övervaka

Sökare

Normal exponering kan återställas genom att ställa in exponeringskompensationen på ±0. Förutom i h och q återställs inte exponeringskompensationen när kameran stängs av (i h och q återställs exponeringskompensationen när ett annat läge väljs eller kameran stängs av).

Läge M

I läge M påverkar exponeringskompensationen endast exponeringsindikatorn; slutartid och bländare ändras inte. Exponeringsindikatorn och det aktuella värdet för exponeringskompensation kan visas genom att trycka på E knappen.

Blixtfotografering

När den inbyggda blixten eller en extra blixtenhet används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån och exponeringen och ändrar ljusstyrkan för både huvudmotivet och bakgrunden. Anpassad inställning e3 ( Exponeringskomp. för blixt ) kan användas för att begränsa effekterna av exponeringskompensation till enbart bakgrunden.