För att se uppspelningsalternativ, välj D i kamerans menyer.

Alternativ

Se även

För menystandarder, se "Playback Menu Defaults" ( 0 Playback Menu Defaults ).