Använd X och W knapparna för att växla mellan helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.

Helskärmsuppspelning

X 

 W

Uppspelning av miniatyrbilder

X 

 W

X 

 W

Helskärmsuppspelning

Tryck på K knappen för att se den senaste bilden i helskärmsläge på displayen. Ytterligare bilder kan visas genom att trycka på 4 eller 2 ; för att se ytterligare information om det aktuella fotografiet, tryck på 1 eller 3 eller tryck på DISP- knappen ( 0 Fotoinformation ).

Uppspelning av miniatyrbilder

För att visa flera bilder, tryck på W knappen när en bild visas i helskärmsläge. Antalet bilder som visas ökar från 4 till 9 till 72 varje gång du trycker på W knappen och minskar varje gång du trycker på X knappen. Använd multiväljaren för att markera bilder.

Tryck på kontroller

Pekkontroller kan användas när bilder visas på monitorn ( 0 Uppspelning ).

Rotera högt

För att visa "höga" (porträttorienterade) fotografier i hög orientering, välj för Rotera högt i uppspelningsmenyn.

Bildrecension

När är valt för Bildgranskning i uppspelningsmenyn, visas bilderna automatiskt efter fotografering (eftersom kameran redan är i rätt riktning, roteras bilderna inte automatiskt under bildgranskning). Om På (endast bildskärm) är valt, kommer foton inte att visas i sökaren. I kontinuerliga utlösningslägen börjar visningen när fotograferingen slutar, med det första fotografiet i den aktuella serien.