Se det här avsnittet för namn och platser för kamerakontroller och displayer.

Kamerahus

1 Ögla för kamerarem
2 Stereomikrofon
3 Högtalare
4 Filminspelningsknapp
5 Strömbrytare
6 Avtryckare
7 E knappen
8 S knappen
9 Huvudkommandoratt
10 Foto/filmväljare
11 Lägesratt
12 Tillbehörssko (för extra blixtenhet)
13 Fokalplansmärke ( E )

1

AF-hjälpljus

Lampa för minskning av röda ögon

Självutlösarlampa

2 Inbyggd blixt
3 Flash popup-kontroll
4 Kåpa för mikrofonkontakt
5 Skal för USB- och HDMI-kontakter
6 Linsmonteringsmärke
7 Bildsensor
8 Kontakt för extern mikrofon
9 USB-kontakt
10 Laddningslampa
11 HDMI-kontakt
12 Kroppshatt

Rör inte vid bildsensorn

Du bör under inga omständigheter utöva tryck på bildsensorn, peta i den med rengöringsverktyg eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en fläkt. Dessa åtgärder kan repa eller på annat sätt skada sensorn. För information om hur du rengör bildsensorn, se "Rengöra bildsensorn" ( 0 Rengöra bildsensorn ).

Bildsensor

1 Knapp för bildskärmsläge
2 Sökarokular
3 Sökare
4 Ögonsensor
5 Dioptrijusteringskontroll
6 A ( L ) knapp
7 J knappen
8 Multiväljare
9 Åtkomstlampa för minneskort
10 G knappen
11 O knapp
12 K knappen
13 i knappen
14 DISP- knapp
15 W knapp
16 X knappen
17 Övervaka

Monitorn

Bildskärmens vinkel kan justeras enligt bilden.

Om du vidrör dessa delar kan produkten skadas.

1 Underkommandoratt
2 Fn1- knappen
3 Fn2- knappen
4 Lås för batterikammare
5 Batterikammare lock
6 Objektivfäste
7 Lens frigöringsknapp
8 CPU-kontakter
9 Stativuttag
10 Batterispärr
11 Minneskortplats

Produktens serienummer

Serienumret för denna produkt kan hittas genom att öppna monitorn.

Monitorn och sökaren

Vid standardinställningar visas följande indikatorer i bildskärmen och sökaren i fotoläge; för en fullständig lista med indikatorer, se “Kamerans display” ( 0 Kameradisplayen ).

Övervaka

Sökare

1 Fotograferingsläge
2 Fokuseringspunkt
3 Släppläge
4 Fokuserat läge
5 AF-områdesläge
6 Aktiv D-Lighting
7 Bildkontroll
8 vitbalans
9 Bildstorlek
10 Bildkvalitet
11 i ikon
12

Exponeringsindikator

Visning av exponeringskompensation

13 "k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar)
14 Antal återstående exponeringar
15 ISO-känslighet
16

ISO-känslighetsindikator

Auto ISO-känslighetsindikator

17 Öppning
18 Slutartid
19 Ämnesspårning
20 Mätning
21 Batteriindikator
22 Slutare typ
23 "Klockan ej inställd"-indikator
24 Optisk VR-indikator
25 Beröringsfotografering
26 AF-områdesfästen

Följande objekt visas i filmläge.

Övervaka

Sökare

1

Inspelningsindikator

Inspelning inaktiverad

2 Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet
3 Återstående tid
4 Filnamn
5 Utlösningsläge (stillbild)
6 Ljud nivå
7 Mikrofonkänslighet
8 Frekvenssvar