De nya funktionerna som är tillgängliga med kamera "C" firmware version 2.10 beskrivs nedan.

Spara fokuspositionen

Alternativet Spara fokusposition har lagts till i inställningsmenyn. Om väljs kommer fokuspositionen som gäller när kameran stängs av att återställas nästa gång kameran sätts på.

  • Fokuspositionen kan ändras med justeringar av zoom eller fluktuationer i omgivningstemperaturen.
  • Det här alternativet gäller endast när kameran används med Z-monterade autofokusobjektiv.
  • Om du väljer På kan det öka kamerans starttider.