För att visa anpassade inställningar, välj A i kamerans menyer.

Anpassade inställningar används för att anpassa kamerainställningarna för att passa individuella preferenser.

Huvudmeny

Anpassade inställningsgrupper

Följande anpassade inställningar är tillgängliga:

Anpassad inställning 1
Återställ anpassade inställningar
a Autofokus
a1 AF-C prioritetsval
a2 Auto-AF ansikts-/ögonavkänning
a3 Fokuspunkter som används
a4 AF-aktivering
a5 Fokuspunkt omslutande
a6 Fokuspunktsalternativ
a7 AF i svagt ljus
a8 Inbyggd AF-hjälpljus
a9 Manuell fokusring i AF-läge 2
b Mätning/exponering
b1 EV-steg för exponeringskontroll
b2 Enkel exponeringskompensation
b3 Centerviktat område
b4 Finjustera optimal exponering
c Timers/AE-lås
c1 Avtryckare AE-L
c2 Självutlösare
c3 Avstängningsfördröjning
d Fotografering/visning
d1 CL-läge fotograferingshastighet
d2 Max. kontinuerlig frigivning
d3 Exponeringsfördröjningsläge
d4 Slutare typ
d5 Begränsa valbart bildområde
d6 Filnummersekvens
d7 Använd inställningar för livevisning
d8 Visning av ramrutnät
d9 Topphöjdpunkter
d10 Visa allt i kontinuerligt läge
e Bracketing/blixt
e1 Blixtsynkroniseringshastighet
e2 Blixts slutartid
e3 Exponeringskomp. för blixt
e4 Auto c ISO-känslighetskontroll
e5 Bracketing ordning
f Kontroller
f1 Anpassa i menyn
f2 Anpassade kontroller (fotografering)
f3 Anpassade kontroller (uppspelning)
f4 Anpassa kommandorattar
f5 Släpp knappen för att använda ratten
f6 Omvända indikatorer
g Film
g1 Anpassa i menyn
g2 Anpassade kontroller
g3 AF-hastighet
g4 AF-spårningskänslighet
g5 Markera display

Objekt som ändrats från standardvärdena indikeras med asterisker (" U ").

Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.

Se även

För menystandarder, se "Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar" ( 0 Standardinställningar för menyn för anpassade inställningar ).