För att ansluta till kameran från en smartphone eller surfplatta (nedan, "smart enhet"), ladda ner SnapBridge-appen.

SnapBridge-appen

Använd SnapBridge-appen för trådlösa anslutningar mellan kameran och smarta enheter.

SnapBridge-appen är tillgänglig gratis från Apple App Store® och på Google Play . Besök Nikons webbplats för de senaste SnapBridge-nyheterna.

 

Vad SnapBridge kan göra för dig

Med SnapBridge-appen kan du:

 • Ladda ner bilder från kameran

  Ladda ner befintliga bilder eller ladda ner nya bilder allt eftersom de tas.

 • Styr kameran på distans (fjärrfotografering)

  Styr kameran och ta bilder från den smarta enheten.

Mer information finns i onlinehjälpen för SnapBridge-appen:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Trådlösa anslutningar

Med SnapBridge-appen kan du ansluta via Wi-Fi ( 0 Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) ) eller Bluetooth ( 0 Ansluter via Bluetooth ). Genom att ansluta kameran och den smarta enheten via SnapBridge-appen kan du ställa in kamerans klocka och uppdatera platsdata med hjälp av information från den smarta enheten.

Wi-Fi

Blåtand

Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge)

Följ stegen nedan för att ansluta till kameran via Wi-Fi.

Innan du ansluter

Innan du ansluter, aktivera Wi-Fi på den smarta enheten (för detaljer, se dokumentationen som medföljer enheten), kontrollera att det finns ledigt utrymme på kamerans minneskort och se till att batterierna i kameran och smartenheten är fulladdade för att förhindra att enheterna stängs av oväntat.

 1. Smart enhet : Starta SnapBridge-appen.

  Om det är första gången du har startat appen trycker du på Anslut till kamera och fortsätter till steg 2.

  Om du har startat appen tidigare öppnar du flik och tryck > Wi-Fi-läge innan du fortsätter till steg 3.

 2. Smart enhet : Välj kamera och anslutningstyp.

  När du uppmanas att välja kameratyp trycker du på spegellös kamera och sedan på Wi-Fi-anslutning .

 3. Kamera/smartenhet : Slå på kameran.

  Den smarta enheten kommer att instruera dig att förbereda kameran. Slå på kameran. Tryck inteNästa förrän du har slutfört steg 4.

 4. Kamera : Aktivera Wi-Fi.

  Välj Anslut till smart enhet > Wi-Fi-anslutning i inställningsmenyn, markera sedan Etablera Wi-Fi-anslutning och tryck på J .

  Kamerans SSID och lösenord kommer att visas.

  Aktiverar Wi-Fi

  Du kan också aktivera Wi-Fi genom att välja Wi-Fi-anslutning > Etablera Wi-Fi-anslutning. med smart enhet i i menyn för fotograferingsläge.

 5. Smart enhet : Tryck på Nästa .

  Tryck på Nästa när du har aktiverat Wi-Fi på kameran enligt beskrivningen i föregående steg.

 6. Smart enhet : Tryck på Visa alternativ .

  När du har läst instruktionerna som visas av den smarta enheten trycker du på Öppna appen enhetsinställningar .

  • Android-enheter : Wi-Fi-inställningar kommer att visas.
  • iOS-enheter : Appen "Inställningar" startar. Tryck på < Inställningar för att öppna appen "Inställningar". Rulla sedan uppåt och tryck på Wi-Fi , som du hittar nära toppen av inställningslistan.

 7. Smart enhet : Ange kamerans SSID och lösenord.

  Ange SSID och lösenord som visas av kameran i steg 4.

  Android-enhet (faktiska skärmar kan skilja sig)

  iOS-enhet (faktiska skärmar kan skilja sig)

  Du kommer inte att behöva ange lösenordet nästa gång du ansluter till kameran.

 8. Smart enhet : Återgå till SnapBridge-appen.

  När en Wi-Fi-anslutning har upprättats kommer alternativen för Wi-Fi-läge att visas. Se onlinehjälpen för information om hur du använder SnapBridge-appen.

Avsluta Wi-Fi-anslutningar

För att avsluta Wi-Fi-anslutningen, tryck på . När ikonen ändras till , tryck på och välj Avsluta Wi-Fi-läge .

Ansluter via Bluetooth

För information om hur du parar ihop kameran och den smarta enheten när du ansluter för första gången, se "Ansluta för första gången: Parning" nedan. För information om anslutning när ihopparningen är klar, se "Ansluta till en ihopparad enhet" ( 0 Ansluta till en ihopparad enhet ).

Ansluter för första gången: Parning

Innan du ansluter via Bluetooth för första gången måste du para ihop kameran och smartenheten enligt beskrivningen nedan. Se "Android" nedan om du använder en Android-enhet eller "iOS" ( 0 iOS ) för information om ihopparning med iOS-enheter.

Innan parning

Innan du börjar koppla ihop, aktivera Bluetooth på den smarta enheten (för detaljer, se dokumentationen som medföljer enheten), kontrollera att det finns ledigt utrymme på kamerans minneskort och se till att batterierna i kameran och smartenheten är fulladdade för att förhindra att enheterna stängs av oväntat.

Android

Följ stegen nedan för att para ihop kameran med en Android-enhet.

 1. Kamera : Förbered kameran.

  Välj Anslut till smart enhet > Parning (Bluetooth) i inställningsmenyn, markera sedan Starta parning och tryck på J

  …för att visa kameranamnet.

 2. Android-enhet : Starta SnapBridge-appen.

  Om det är första gången du har startat appen trycker du på Anslut till kamera och fortsätter till steg 3.

  Om du har startat appen tidigare öppnar du fliken och tryck på Anslut till kamera .

 3. Android-enhet : Tryck på spegellös kamera för att visa anslutningsalternativ och tryck sedan på Pairing (Bluetooth) .

  Obs : Det här steget kommer inte att krävas nästa gång enheterna paras ihop.

  Obs! Du måste aktivera platstjänster när du använder Bluetooth. Var noga med att ge platsåtkomst om du uppmanas.

 4. Android-enhet : Välj kamera.

  Tryck på kameranamnet.

 5. Kamera/Android-enhet : Kontrollera autentiseringskoden.

  Bekräfta att kameran och Android-enheten visar samma autentiseringskod (inringad i illustrationen).

 6. Kamera/Android-enhet : Initiera ihopparning.

  Kamera : Tryck på J

  Android-enhet : Tryck på knappen som visas i illustrationen (etiketten kan skilja sig beroende på vilken version av Android du använder).

  Parningsfel

  Om du väntar för länge mellan att trycka på knappen på kameran och att trycka på knappen på Android-enheten, kommer ihopkopplingen att misslyckas och ett felmeddelande visas.

  • Kamera : Tryck på J och återgå till steg 1.
  • Android-enhet : Tryck på OK och återgå till steg 2.
 7. Kamera/Android-enhet : Följ instruktionerna på skärmen.

  Kamera : Tryck på J Kameran visar ett meddelande om att enheterna är anslutna.

  Android-enhet : Ihopkopplingen är klar. Tryck på OK för att avsluta till flik.

  Para ihop för första gången

  Första gången du parkopplar Android-enheten med en kamera efter att du har installerat SnapBridge-appen kommer du att uppmanas att välja alternativ för automatisk länk (automatisk uppladdning och automatisk klocka och platssynkronisering). Den här uppmaningen kommer inte att visas igen, men inställningarna för automatisk länk kan nås när som helst med hjälp av Autolänk i flik.

Parningen är nu klar. Nästa gång du använder SnapBridge-appen kan du ansluta enligt beskrivningen i "Ansluta till en parad enhet" ( 0 Ansluta till en parad enhet ).

Avsluta Bluetooth-anslutningar

För att avsluta anslutningen till den smarta enheten, välj Inaktivera för Anslut till smart enhet > Ihopkoppling (Bluetooth) > Bluetooth-anslutning i kamerans inställningsmeny.

iOS

Följ stegen nedan för att para ihop kameran med en iOS-enhet. För information om Android-enheter, se "Android" ( 0 Android ).

 1. Kamera : Förbered kameran.

  Välj Anslut till smart enhet > Parning (Bluetooth) i inställningsmenyn, markera sedan Starta parning och tryck på J

  …för att visa kameranamnet.

 2. iOS-enhet : Starta SnapBridge-appen.

  Om det är första gången du har startat appen trycker du på Anslut till kamera och fortsätter till steg 3.

  Om du har startat appen tidigare öppnar du fliken och tryck på Anslut till kamera .

 3. iOS-enhet : Tryck på spegellös kamera för att visa anslutningsalternativ och tryck sedan på Pairing (Bluetooth) .

  Detta steg kan utelämnas när enheterna har parats.

 4. iOS-enhet : Välj kamera.

  Tryck på kameranamnet.

 5. iOS-enhet : Läs instruktionerna.

  Läs ihopparningsinstruktionerna noggrant och tryck på Förstått .

 6. iOS-enhet : Välj ett tillbehör.

  När du uppmanas att välja ett tillbehör trycker du på kamerans namn igen.

 7. Kamera/iOS-enhet : Initiera ihopkoppling.

  Kamera : Tryck på J

  iOS-enhet : Tryck på knappen som visas i illustrationen (etiketten kan skilja sig beroende på vilken version av iOS du använder).

  Parningsfel

  Om du väntar för länge mellan att trycka på knappen på kameran och att trycka på knappen på iOS-enheten, kommer ihopkopplingen att misslyckas och ett felmeddelande visas.

  • Kamera : Tryck på J och återgå till steg 1.
  • iOS-enhet : Stäng SnapBridge-appen och kontrollera att den inte körs i bakgrunden, öppna sedan iOS-appen "Inställningar" och be iOS att "glömma" kameran som visas i illustrationen innan du återgår till steg 1.

 8. Kamera/iOS-enhet : Följ instruktionerna på skärmen.

  Kamera : Tryck på J Kameran visar ett meddelande om att enheterna är anslutna.

  iOS-enhet : Ihopkopplingen är klar. Tryck på OK för att avsluta till flik.

  Para ihop för första gången

  Första gången du parkopplar iOS-enheten med en kamera efter att du har installerat SnapBridge-appen kommer du att uppmanas att välja alternativ för automatisk länk (automatisk uppladdning och automatisk klocka och platssynkronisering). Den här uppmaningen kommer inte att visas igen, men inställningarna för automatisk länk kan nås när som helst med hjälp av Autolänk i flik.

Parningen är nu klar. Nästa gång du använder SnapBridge-appen kan du ansluta enligt beskrivningen i "Ansluta till en parad enhet" ( 0 Ansluta till en parad enhet ).

Avsluta Bluetooth-anslutningar

För att avsluta anslutningen till den smarta enheten, välj Inaktivera för Anslut till smart enhet > Ihopkoppling (Bluetooth) > Bluetooth-anslutning i kamerans inställningsmeny.

Ansluter till en ihopparad enhet

Det går snabbt och enkelt att ansluta till en smart enhet som redan har parats ihop med kameran.

 1. Kamera : Aktivera Bluetooth.

  I inställningsmenyn väljer du Anslut till smart enhet > Parning (Bluetooth) > Bluetooth-anslutning , markera sedan Aktivera och tryck på J .

 2. Smart enhet : Starta SnapBridge-appen.

  En Bluetooth-anslutning upprättas automatiskt.