Fotografier och filmer kan ses på kameran.

 1. Tryck på K knappen.

  En bild visas i displayen.

 2. Se ytterligare bilder.

  Tryck på 4 eller 2 att se ytterligare bilder. När bilder visas på monitorn kan du visa andra bilder genom att dra ett finger åt vänster eller höger över skärmen. För att avsluta uppspelningen och återgå till fotograferingsläget, tryck ned avtryckaren halvvägs.

Titta på filmer

Filmer indikeras med en 1 ikon. Tryck på guiden på skärmen eller tryck på J att starta uppspelningen; din nuvarande position visas på filmens förloppsindikator.

1 1 ikon
2 Längd
3 Guide

 

4 Nuvarande position/total längd
5 Filmens förloppsindikator
6 Volym
7 Guide

Följande operationer kan utföras:

Drift Beskrivning
Paus Tryck på 3 att pausa uppspelningen.
Spela Tryck på J att återuppta uppspelningen när uppspelningen är pausad eller under bakåtspolning/frammatning.
Spola bakåt/framåt Tryck på 4 att spola tillbaka, 2 att gå framåt. Hastigheten ökar med varje tryck, från 2× till 4× till 8× till 16×; håll kontrollen intryckt för att hoppa till början eller slutet av filmen (den första bilden indikeras av ett h i det övre högra hörnet av displayen, den sista bilden med ett i ). Om uppspelningen är pausad spolas filmen bakåt eller framåt en bildruta i taget; håll reglaget intryckt för kontinuerlig bakåt- eller framåtspolning.
Starta uppspelning i slowmotion Tryck på 3 medan filmen är pausad för att starta uppspelning i slowmotion.
Hoppa över 10 s Vrid huvudkommandoratten ett steg för att hoppa framåt eller bakåt 10 s.
Hoppa till sista eller första bildrutan Vrid på underkommandoratten för att hoppa till den sista eller första bilden.
Justera volymen Tryck på X att öka volymen, W att minska.
Trimma film För att se filmredigeringsalternativ, pausa uppspelningen och tryck på i knappen.
Utgång Tryck på 1 eller K att avsluta till helskärmsuppspelning.
Återgå till fotograferingsläget Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta uppspelningen.

Ta bort oönskade bilder

Tryck på O knappen för att radera den aktuella bilden. Observera att bilder inte kan återställas när de har raderats.

 1. Visa en bild som du vill radera.

  Visa ett foto eller en film som du vill radera enligt beskrivningen i "Grundläggande uppspelning" ( 0 Grundläggande uppspelning ).

 2. Ta bort bilden.

  Tryck på O knappen. En bekräftelsedialogruta kommer att visas; tryck på O knappen igen för att radera bilden och återgå till uppspelning. För att avsluta utan att radera bilden, tryck på K .

Radera

För att radera valda bilder, alla bilder tagna på valda datum, eller alla bilder på en vald plats på minneskortet, använd alternativet Radera i uppspelningsmenyn.