Kameran kan användas med Z-monterade objektiv. Innan du sätter på eller tar bort objektiv, kontrollera att kamerans strömbrytare är i OFF- läget. Var noga med att förhindra att damm kommer in i kameran när objektivet eller husskyddet tas bort, och se till att ta bort linsskyddet innan du tar bilder. Det objektiv som vanligtvis används i den här bruksanvisningen i illustrativt syfte är en NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.

Ta bort kamerahusets lock

Ta bort det bakre linsskyddet

Monteringsmärke (kamera)

Monteringsmärke (lins)

Rikta in monteringsmärkena

G

Rör inte vid bildsensorn eller linskontakterna.

Vrid linsen som bilden visar tills den klickar på plats

F Mount linser

Se till att fästa FTZ-monteringsadaptern (tillgänglig separat) innan du använder F-fattningsobjektiv. Om du försöker fästa objektiv med F-fattning direkt på kameran kan objektivet eller bildsensorn skadas.

Ta loss linser

Se till att kameran är avstängd när du tar bort eller byter objektiv. För att ta bort objektivet, tryck och håll in objektivets frigöringsknapp ( q ) samtidigt som du vrider objektivet medurs ( w ). Sätt tillbaka linsskydden och kamerahuset när du har tagit bort objektivet.