Lösningar på några vanliga problem listas nedan. Felsökningsinformation för SnapBridge-appen finns i appens onlinehjälp, som kan ses på:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

För information om Wireless Transmitter Utility eller Camera Control Pro 2, se onlinehjälpen för applikationen i fråga.

Problem Lösning
Kameran visar ett TCP/IP-fel.

Kontrollera inställningarna för värddatorn eller den trådlösa routern och justera kamerainställningarna på lämpligt sätt.

Kameran visar felet "inget minneskort".

Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt.

Uppladdningen avbryts och kan inte återupptas.

Uppladdningen återupptas om kameran stängs av och sedan på igen.

Anslutningen är opålitlig.

Om Auto är valt för Kanal , välj Manuell och välj kanalen manuellt.

Om kameran är ansluten till en dator i infrastrukturläge, kontrollera att routern är inställd på en kanal mellan 1 och 8.