Standardinställningarna för alternativen i kameramenyerna listas nedan.

Standardinställningar för uppspelningsmeny

Alternativ Standard
Radera
Uppspelningsmapp Allt
Visningsalternativ för uppspelning
Fokuseringspunkt U
Exponeringsinformation U
Höjdpunkter U
RGB histogram U
Fotograferingsdata U
Översikt U
Ingen (endast bild) U
Bildgranskning
Efter radering Visa nästa
Rotera högt
Bildspel
Bildtyp Stillbilder och filmer
Ramintervall 2 s
Betyg

Standardinställningar för fotograferingsmenyn

Alternativ Standard
Återställ fotograferingsmenyn
Lagringsmapp
Döp om NZ_50
Välj mapp efter nummer 100
Filnamn DSC
Välj bildområde DX (24×16)
Bildkvalitet JPEG normal
Bildstorlek Stor
NEF (RAW)-inspelning 14-bitars
ISO-känslighetsinställningar
ISO-känslighet

h , q (exklusive 4 ): Auto

P , S , A , M : 100

Automatisk ISO-känslighetskontroll
Maximal känslighet 51200
Maximal känslighet med c Samma som utan blixt
Minsta slutartid Bil
vitbalans Auto > Behåll den allmänna atmosfären
Finjustering AB: 0, GM: 0
Välj färgtemperatur 5000 K
Förinställd manual d-1
Ställ in bildkontroll Bil
Hantera bildkontroll
Färg rymd sRGB
Aktiv D-Lighting Bil
Lång exponering NR Av
Hög ISO NR Vanligt
Vinjettkontroll Vanligt
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducerande fotografering Av
Mätning Matrismätning
Blixtkontroll
Blixtkontrollläge (inbyggt)/Blixtkontrollläge (externt) TTL
Alternativ för trådlös blixt Av
Blixtläge

b , k , p , n , f , V , T , 5 : Auto

o : Automatisk långsam synkronisering

s : Auto + reducering av röda ögon

U : Blixt av

P , S , A , M : Fyllningsblixt

Blixtkompensation 0,0
Släppläge

m , f : Kontinuerlig H

Andra lägen: Enkelbild

Fokuserat läge

U , 6 : Enkel AF

Andra lägen: Autoväxling av AF-läge

AF-områdesläge

n , g , 0 : Enpunkts AF

m : Dynamiskt områdes-AF

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , f , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Auto- område AF

Optisk VR (Varierar med objektiv)
Automatisk bracketing
Automatisk bracketing set AE bracketing
Antal skott 0F
Ökning 1.0
Multipel exponering *
Flerexponeringsläge Av
Antal skott 2
Överlagringsläge Genomsnitt
Behåll alla exponeringar
Overlay skytte
Välj första exponering (NEF)
HDR (högt dynamiskt omfång)
HDR-läge Av
Exponeringsskillnad Bil
Glättning Vanligt
Spara enskilda bilder (NEF) Av
Intervalltimerfotografering
Välj startdag/tid Nu
Intervall 1 minut
Intervaller×bilder/intervall 0001×1
Exponeringsutjämning Av
Tyst fotografering Av
Intervallprioritet Av
Startar lagringsmapp
Ny mapp U
Återställ filnumreringen U
Time-lapse film
Intervall 5 s
Skjuttid 25 minuter
Exponeringsutjämning
Tyst fotografering Av
Ramstorlek/bildhastighet 1920×1080; 60p
Intervallprioritet Av
Tyst fotografering Av

Återställning av fototagningsmenyn är inte tillgänglig medan fotografering pågår.

Standardinställningar för filminspelningsmenyn

Alternativ Standard
Återställ filminspelningsmenyn
Filnamn DSC
Ramstorlek/bildhastighet 1920×1080; 60p
Filmkvalitet Vanligt
Filmfiltyp MOV
ISO-känslighetsinställningar
Maximal känslighet 25600
Auto ISO-kontroll (läge M)
ISO-känslighet (läge M) 100
vitbalans Samma som fotoinställningar
Finjustering AB: 0, GM: 0
Välj färgtemperatur 5000 K
Förinställd manual d-1
Ställ in bildkontroll Samma som fotoinställningar
Hantera bildkontroll
Aktiv D-Lighting Av
Hög ISO NR Vanligt
Vinjettkontroll Vanligt
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering Bil
Mätning Matrismätning
Släppläge (spara ram)

m , f : Kontinuerlig

Andra lägen: Enkelbild

Fokuserat läge

b , P , S , A , M , h : Fulltids AF

q : Enkel AF

AF-områdesläge

n , g , 0 : Enpunkts AF

m , f : Wide-area AF (S)

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Auto-område AF

Optisk VR Samma som fotoinställningar
Elektronisk VR Av
Mikrofonkänslighet Bil
Dämpare Inaktivera
Frekvenssvar Brett utbud
Reducering av vindbrus Av

Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar

Alternativ Standard
Återställ anpassade inställningar
a1 AF-C prioritetsval Fokus
a2 Auto-AF ansikts-/ögonavkänning Ansikts- och ögonavkänning på
a3 Fokuspunkter som används Alla punkter
a4 AF-aktivering Slutare/AF-ON
a5 Fokuspunkt omslutande Ingen omslag
a6 Fokuspunktsalternativ
Manuellt fokusläge
AF-hjälp för dynamiskt område
a7 AF i svagt ljus
a8 Inbyggd AF-hjälpljus
a9 Manuell fokusring i AF-läge Gör det möjligt
b1 EV-steg för exponeringskontroll 1/3 steg
b2 Enkel exponeringskompensation Av
b3 Centerviktat område ø 8 mm
b4 Finjustera optimal exponering
Matrismätning 0
Centrumvägd mätning 0
Spotmätning 0
Highlight-viktad mätning 0
c1 Avtryckare AE-L Av
c2 Självutlösare
Självutlösarfördröjning 10 s
Antal skott 1
Intervall mellan skotten 0,5 s
c3 Avstängningsfördröjning
Uppspelning 10 s
Menyer 1 min
Bildgranskning 4 s
Standby timer 30 s
d1 CL-läge fotograferingshastighet 3 fps
d2 Max. kontinuerlig frigivning 100
d3 Exponeringsfördröjningsläge Av
d4 Slutare typ Bil
d5 Begränsa valbart bildområde
DX (24×16) M (kan inte avmarkeras)
1:1 (16×16) M
16:9 (24×14) M
d6 Filnummersekvens
d7 Använd inställningar för livevisning
d8 Visning av ramrutnät Av
d9 Topphöjdpunkter
Toppnivå Av
Toppen höjdpunkt färg Röd
d10 Visa allt i kontinuerligt läge
e1 Blixtsynkroniseringshastighet 1/200 s
e2 Blixts slutartid 1/60 s
e3 Exponeringskomp. för blixt Hela ramen
e4 Auto c ISO-känslighetskontroll Ämne och bakgrund
e5 Bracketing ordning MTR > under > över
f1 Anpassa i menyn Ställ in bildkontroll;
Vitbalans;
Bildkvalitet;
Bildstorlek;
Blixtläge;
Mätning;
Wi-Fi-anslutning;
Aktiv D-Lighting;
Släppläge;
Optisk VR;
AF-områdesläge;
Fokuserat läge
f2 Anpassade kontroller (fotografering)
Fn1-knappen vitbalans
Fn2-knappen Fokusläge/AF-områdesläge
AE-L/AF-L-knapp AE/AF-lås
OK-knappen Välj fokuspunkt i mitten
Filminspelningsknapp Ingen
Objektiv Fn-knapp AE/AF-lås
Objektiv Fn2-knapp AF-ON
Linskontrollring (Varierar med objektiv)
f3 Anpassade kontroller (uppspelning)
AE-L/AF-L-knapp Skydda
OK-knappen Zooma på/av
f4 Anpassa kommandorattar
Omvänd rotation

Exponeringskompensation: U

Slutartid/bländare: U

Byt huvud/sub

Exponeringsinställning: Av

Autofokusinställning: Av

Menyer och uppspelning Av
Framförflyttning av underrattsram 10 ramar
f5 Släpp knappen för att använda ratten Nej
f6 Omvända indikatorer
g1 Anpassa i menyn Ställ in bildkontroll;
Vitbalans;
Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet;
Mikrofonkänslighet;
Reducering av vindbrus;
Mätning;
Wi-Fi-anslutning;
Aktiv D-Lighting;
Elektronisk VR;
Optisk VR;
AF-områdesläge;
Fokuserat läge
g2 Anpassade kontroller
Fn1-knappen vitbalans
Fn2-knappen Fokusläge/AF-områdesläge
AE-L/AF-L-knapp AE/AF-lås
OK-knappen Välj fokuspunkt i mitten
Linskontrollring (Varierar med objektiv)
g3 AF-hastighet 0
När ska man ansöka Alltid
g4 AF-spårningskänslighet 4
g5 Markera display
Visa mönster Av
Markera visningströskeln 248

Standardinställningar för inställningsmenyn

Alternativ Standard
Formatera minneskort
Spara användarinställningar
Återställ användarinställningar
Språk (Standard varierar beroende på inköpsland)
Tidszon och datum
Tidszon (Standard varierar beroende på inköpsland)
Datum och tid (Standard varierar beroende på inköpsland)
Datumformat (Standard varierar beroende på inköpsland)
Sommartid Av
Övervaka ljusstyrkan 0
Sökarens ljusstyrka Bil
Sökarens färgbalans AB: 0, GM: 0
Informationsdisplay Mörkt på ljus
AF finjustera
AF-finjustering (På/Av) Av
Sparat värde
Standard 0
Lista sparade värden
Bild Dust Off ref foto
Bildkommentar
Bifoga kommentar U
Upphovsrättsinformation
Bifoga information om upphovsrätt U
Beep alternativ
Pip på/av
Volym 2
Tonhöjd Låg
Pekkontroller
Aktivera/inaktivera pekkontroller Gör det möjligt
Uppspelning i helskärmsläge Vänster V Höger
Självporträttläge Gör det möjligt
HDMI
Utgångsupplösning Bil
Utgångsområde Bil
Visning av platsdata
Flygplansläge Inaktivera
Anslut till smart enhet
Parning (Bluetooth)
Välj att skicka (Bluetooth)
Wi-Fi-anslutning
Skicka när du är ledig
Anslut till PC
Wi-Fi-anslutning Inaktivera
Nätverksinställningar
alternativ
MAC-adress
Alternativ för trådlös fjärrkontroll (ML-L7).
Trådlös fjärranslutning Inaktivera
Spara trådlös fjärrkontroll
Ta bort trådlös fjärrkontroll
Tilldela Fn1-knapp Samma som kamera K knapp
Tilldela Fn2-knapp Samma som kamera G knapp
Överensstämmelsemärkning
Energi sparande Gör det möjligt
Slits tomt frigöringslås Frigöring låst
Återställ alla inställningar
Firmware version