Batteriet kan laddas med den medföljande batteriladdaren.

Batteriet och laddaren

Läs och följ varningarna och försiktighetsåtgärderna i "För din säkerhet" ( 0 För din säkerhet ) och "Skötsel av kameran och batteriet: Varningar" ( 0 Skötsel av kameran och batteriet: Varningar ).

Batteriladdaren

Sätt i batteriet och koppla in laddaren. Ett urladdat batteri laddas helt på cirka 2 timmar och 30 minuter.

I vissa länder eller regioner kan laddaren levereras med adapter ansluten.

CHARGE- lampan blinkar medan batteriet laddas.

Batteriladdning (blinkar)

Laddning klar (stadig)