Du kanske kan lösa eventuella problem med kameran genom att följa stegen nedan. Kontrollera den här listan innan du rådfrågar din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Steg 1

Kontrollera de vanliga problemen som anges i följande avsnitt:

Steg 2

Stäng av kameran och ta ur batteriet. Efter att ha väntat i ungefär en minut sätter du i batteriet igen och sätter på kameran.

Om du precis har avslutat fotograferingen, vänta minst en minut innan du tar ut batteriet, eftersom kameran fortfarande kan skriva data till minneskortet.

Steg 3

Sök på Nikons webbplatser.

För supportinformation och svar på vanliga frågor, besök webbplatsen för ditt land eller din region ( 0 Livslångt lärande ). För att ladda ner den senaste firmware för din kamera, besök:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

Steg 4

Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Återställer standardinställningar

Beroende på aktuella inställningar kan vissa menyalternativ och andra funktioner vara otillgängliga. För att komma åt menyalternativ som är nedtonade eller funktioner som annars är otillgängliga, försök att återställa standardinställningarna med alternativet Återställ alla inställningar i inställningsmenyn ( 0 Återställ alla inställningar ). Observera dock att profiler för trådlösa nätverk, copyrightinformation och andra användargenererade poster också kommer att återställas. Efter återställning kan inställningarna inte återställas.