Stöd för Eye-Detection AF i filmläge

Uppdatering till "C" firmware version 2.40 tillåter användning av ögonupptäckt AF (en funktion som känner av och fokuserar på ögonen hos människor, hundar och katter) i filmläge, ett läge där det inte stöddes i tidigare versioner ( "C" firmware versioner 2.30 och tidigare).

"C" firmware versioner 2.30 och tidigare

"C" firmware version 2.40

"C" firmware versioner 2.30 och tidigare

"C" firmware version 2.40