När en SB-500-, SB-400- eller SB-300-blixtenhet är monterad på kameran, ersätts alternativet Blixtkontrollläge (inbyggt) som visas när Blixtkontroll väljs i fototagningsmenyn med Blixtkontrollläge ( extern) .

I lägena P , S , A och M kan detta alternativ användas för att välja blixtkontrollläge och justera blixtnivån och andra blixtinställningar. Inställningar för andra blixtenheter kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.

  • TTL : Blixteffekten justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.
  • Manuell : Välj blixtnivå ( Manuell uteffekt ) manuellt.