Vad Wi-Fi kan göra för dig

Anslut via Wi-Fi för att ladda upp valda bilder till en dator.

Verktyget för trådlös sändare

När du har konfigurerat kameran för anslutning måste du para ihop den med datorn med hjälp av Wireless Transmitter Utility innan du kan ladda upp bilder via Wi-Fi. När enheterna är ihopparade kommer du att kunna ansluta till datorn från kameran.

Wireless Transmitter Utility är ett datorprogram som kan laddas ner från Nikon Download Center:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Var noga med att ladda ner den senaste versionen efter att ha läst versionskommentarerna och systemkraven.

Illustrationer

Utseendet och innehållet i programvaran och operativsystemets dialogrutor, meddelanden och displayer som visas i den här guiden kan variera beroende på vilket operativsystem som används. För information om grundläggande datorfunktioner, se dokumentationen som medföljer datorn eller operativsystemet.

Infrastruktur och åtkomstpunktlägen

Kameran kan anslutas antingen via en trådlös router på ett befintligt nätverk (infrastrukturläge) eller via direkt trådlös länk (åtkomstpunktsläge).

Access-Point Mode

Kameran och datorn ansluts via direkt trådlös länk, där kameran fungerar som en trådlös LAN-åtkomstpunkt och utan att behöva göra komplicerade justeringar av inställningarna. Välj det här alternativet när du arbetar utomhus eller i andra situationer där datorn inte redan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Datorn kan inte komma åt Internet när den är ansluten till kameran.

Åtkomstpunktsläge

Infrastrukturläge

Kameran ansluts till en dator i ett befintligt nätverk (inklusive hemnätverk) via en trådlös router. Datorn har fortfarande tillgång till Internet när den är ansluten till kameran.

Infrastrukturläge

Infrastrukturläge

Den här guiden förutsätter att du ansluter via ett befintligt trådlöst nätverk. Anslutning till datorer utanför det lokala nätverket stöds inte.

Ansluter i Access-Point Mode

Följ stegen nedan för att skapa en direkt trådlös länk till en dator i åtkomstpunktläge.

 1. Visa nätverksinställningar.

  Välj Anslut till PC i kamerans inställningsmeny, markera sedan Nätverksinställningar och tryck på 2 .

 2. Välj Skapa profil .

  Markera Skapa profil och tryck på J .

 3. Välj Direktanslutning till PC .

  Markera Direktanslutning till PC och tryck på J .

  Kamerans SSID och krypteringsnyckel kommer att visas.

 4. Anslut från datorn.

  Windows : Klicka på ikonen för trådlöst LAN i aktivitetsfältet och välj SSID som visas av kameran i steg 3. När du uppmanas att ange nätverkssäkerhetsnyckeln anger du krypteringsnyckeln som visas av kameran i steg 3.

  macOS/OS X : Klicka på ikonen för trådlöst LAN i menyraden och välj SSID som visas av kameran i steg 3. När du uppmanas att ange ett lösenord anger du krypteringsnyckeln som visas av kameran i steg 3.

 5. Starta Wireless Transmitter Utility.

  Starta Wireless Transmitter Utility på datorn när du uppmanas att göra det.

 6. Välj kameran.

  I Wireless Transmitter Utility väljer du kameranamnet som visas i steg 5 och klickar på Nästa .

 7. Ange autentiseringskoden.

  Kameran visar en autentiseringskod.

  Ange autentiseringskoden i dialogrutan som visas av Wireless Transmitter Utility och klicka på Nästa .

 8. Slutför parningsprocessen.

  När kameran visar ett meddelande om att ihopparningen är klar, tryck på J .

  Klicka på Nästa i Wireless Transmitter Utility. Du kommer att bli ombedd att välja målmapp; för mer information, se onlinehjälpen för Wireless Transmitter Utility.

  När du avslutar Wireless Transmitter Utility efter att ihopparningen är klar kommer en trådlös anslutning att upprättas mellan kameran och datorn.

 9. Kontrollera anslutningen.

  När en anslutning har upprättats kommer nätverkets SSID att visas i grönt i kameran Anslut till PC- menyn.

  Om kamerans SSID inte visas i grönt, anslut till kameran via listan över trådlösa nätverk på din dator.

Nu när en trådlös anslutning har upprättats kan du ladda upp bilder till datorn enligt beskrivningen i "Ladda upp bilder" ( 0 Ladda upp bilder ).

Ansluter i infrastrukturläge

Följ stegen nedan för att ansluta till en dator på ett befintligt nätverk i infrastrukturläge.

 1. Visa nätverksinställningar.

  Välj Anslut till PC i kamerans inställningsmeny, markera sedan Nätverksinställningar och tryck på 2 .

 2. Välj Skapa profil .

  Markera Skapa profil och tryck på J .

 3. Sök efter befintliga nätverk.

  Markera Sök efter Wi-Fi-nätverk och tryck på J . Kameran söker efter nätverk som för närvarande är aktiva i närheten och listar dem efter namn (SSID).

  "Easy Connect"

  För att ansluta utan att ange ett SSID eller krypteringsnyckel, tryck på X i steg 3, tryck sedan på J och välj bland följande alternativ:

  • Tryckknapps-WPS : För routrar som stöder tryckknapps-WPS. Tryck på kamerans J knapp för att ansluta.
  • PIN-inmatning WPS : Kameran visar en PIN-kod; för att ansluta, använd en dator för att ange PIN-koden i routern (för mer information, se dokumentationen som medföljer routern).

  Efter anslutning, fortsätt till steg 6.

 4. Välj ett nätverk.

  Markera ett nätverks-SSID och tryck på J (om det önskade nätverket inte visas trycker du på X att söka igen). Krypterade nätverk indikeras med en h ikon; om det valda nätverket är krypterat kommer du att uppmanas att ange krypteringsnyckeln enligt beskrivningen i steg 5. Om nätverket inte är krypterat, fortsätt till steg 6.

  Dolda SSID

  Nätverk med dolda SSID:n indikeras med tomma poster i nätverkslistan. Om du markerar en tom post och trycker på J kommer du att uppmanas att ange nätverksnamnet; tryck på J , ange ett namn och tryck sedan på X . Tryck på X igen för att gå vidare till steg 5.

 5. Ange krypteringsnyckeln.

  När du uppmanas att ange krypteringsnyckeln för den trådlösa routern, tryck på J

  …och skriv in nyckeln enligt beskrivningen nedan. För information om krypteringsnyckeln, se dokumentationen för den trådlösa routern. Tryck på X när inmatningen är klar.

  Tryck på X igen för att initiera anslutningen. Meddelandet som visas i bilden kommer att visas i några sekunder när anslutningen är upprättad.

 6. Skaffa eller välj en IP-adress.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  • Erhåll automatiskt : Välj det här alternativet om nätverket är konfigurerat att tillhandahålla IP-adressen automatiskt.
  • Ange manuellt : När du uppmanas, ange en IP-adress genom att vrida på huvudkommandoratten för att markera segment, tryck på 4 och 2 att ändra och tryck på J att acceptera. Tryck på X för att avsluta dialogrutan "IP-adresskonfiguration klar" när inmatningen är klar. Om X igen visas subnätmasken, som du kan redigera genom att trycka på 1 och 3 och trycka på J att avsluta när inmatningen är klar.

  Bekräfta IP-adressen och tryck på J att fortsätta.

 7. Starta Wireless Transmitter Utility.

  Starta Wireless Transmitter Utility på datorn när du uppmanas att göra det.

 8. Välj kameran.

  I Wireless Transmitter Utility väljer du kameranamnet som visas i steg 7 och klickar på Nästa .

 9. Ange autentiseringskoden.

  Kameran visar en autentiseringskod.

  Ange autentiseringskoden i dialogrutan som visas av Wireless Transmitter Utility och klicka på Nästa .

 10. Slutför parningsprocessen.

  Tryck på J när kameran visar meddelandet som visas i bilden.

  Klicka på Nästa i Wireless Transmitter Utility. Du kommer att bli ombedd att välja målmapp; för mer information, se onlinehjälpen för Wireless Transmitter Utility.

  När du avslutar Wireless Transmitter Utility efter att ihopparningen är klar kommer en trådlös anslutning att upprättas mellan kameran och datorn.

 11. Kontrollera anslutningen.

  När en anslutning har upprättats kommer nätverkets SSID att visas i grönt i kameran Anslut till PC- menyn.

  Om kamerans SSID inte visas i grönt, anslut till kameran via listan över trådlösa nätverk på din dator.

Nu när en trådlös anslutning har upprättats kan du ladda upp bilder till datorn enligt beskrivningen i "Ladda upp bilder" ( 0 Ladda upp bilder ).

Laddar upp bilder

Du kan välja bilder för uppladdning i kamerans uppspelningsdisplay eller ladda upp bilder när de tas.

Destinationsmappar

Som standard laddas bilder upp till följande mappar:

 • Windows : \Users\(användarnamn)\Pictures\Wireless Transmitter Utility
 • Mac : /Users/(användarnamn)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

Målmappen kan väljas med hjälp av Wireless Transmitter Utility. För mer information, se verktygets onlinehjälp.

Access Point Mode

Datorer kan inte komma åt Internet när de är anslutna till kameran i åtkomstpunktsläge. För att komma åt Internet, avsluta anslutningen till kameran och anslut sedan till ett nätverk med Internetåtkomst igen.

Välja bilder för uppladdning

Följ stegen nedan för att välja bilder för uppladdning.

 1. Starta uppspelning.

  Tryck på K knappen på kameran och välj uppspelning i helskärmsläge eller miniatyrbild.

 2. Tryck på i knappen.

  Välj en bild och tryck på i knappen för att visa uppspelnings i menyn.

 3. Välj Välj för att skicka/avmarkera (PC) .

  Markera Välj för att skicka/avmarkera (PC) och tryck på J . En vit överföringsikon visas på bilden. Om kameran för närvarande är ansluten till ett nätverk, kommer uppladdningen att börja omedelbart; annars börjar uppladdningen när en anslutning upprättats. Överföringsikonen blir grön under uppladdningen. Upprepa steg 2–3 för att ladda upp ytterligare bilder.

Avmarkera bilder

För att ta bort överföringsmarkeringen från den aktuella bilden, markera Välj för att skicka/avmarkera (PC) och tryck på J . Om du vill ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder väljer du Anslut till PC > Alternativ > Avmarkera alla? i inställningsmenyn.

Ladda upp bilder när de tas

För att ladda upp nya foton när de tas, välj för Anslut till PC > Alternativ > Skicka automatiskt . Uppladdningen börjar först efter att bilden har spelats in på minneskortet; se till att ett minneskort är isatt i kameran. Filmer och bilder tagna i filmläge laddas inte upp automatiskt när inspelningen är klar utan måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen.

Överföringsikonen

Uppladdningsstatus indikeras av överföringsikonen.

 • Y (vit): Skicka . Bilden har valts för uppladdning men uppladdningen har inte börjat ännu.
 • X (grönt): Skickar . Uppladdning pågår.
 • Y (blå): Skickat . Uppladdningen är klar.

Statusdisplayen "Anslut till PC".

Anslut till PC- skärmen visar följande information:

1 Status

Status för anslutningen till värden. Värdnamnet visas i grönt när en anslutning upprättas.

 • Medan filer överförs visar statusdisplayen "Sänder nu" föregås av namnet på filen som skickas.
 • Eventuella fel som uppstår under överföringen visas också här.
2 Signalstyrka Trådlös signalstyrka.
3 Bilder/tid kvar Den beräknade tiden som krävs för att skicka de återstående bilderna.

Förlust av signal

Trådlös överföring kan avbrytas om signalen försvinner, men kan återupptas genom att stänga av kameran och sedan slå på den igen.

Koppla från och återansluta

Kamerans länk till ett befintligt nätverk kan avbrytas eller återupptas enligt beskrivningen nedan.

Kopplar bort

Du kan koppla från genom att stänga av kameran, välja Inaktivera för Anslut till PC > Wi-Fi-anslutning i inställningsmenyn eller välja Wi-Fi-anslutning > Stäng Wi-Fi-anslutning i i menyn för fotograferingsläge. Anslutningen till datorn upphör också om du använder Wi-Fi för att ansluta till en smart enhet.

Access-Point Mode

Ett kommunikationsfel kommer att uppstå om datorns trådlösa anslutning avaktiveras innan kamerans. Inaktivera kamerans Wi-Fi först.

Återansluter

För att återansluta till ett befintligt nätverk, antingen:

 • välj Aktivera för Anslut till PC > Wi-Fi-anslutning i inställningsmenyn, eller
 • välj Wi-Fi-anslutning > Upprätta Wi-Fi-anslutning med PC i i menyn för fotograferingsläge.

Access-Point Mode

Aktivera kamerans Wi-Fi innan du ansluter.

Flera nätverksprofiler

Om kameran har profiler för mer än ett nätverk kommer den att återansluta till det senast använda nätverket. Andra nätverk kan väljas med alternativet Anslut till PC > Nätverksinställningar i inställningsmenyn.