Kameran har följande menyer. För en mer fullständig beskrivning av enskilda menyalternativ, se kapitlet "Menyguide" i referensmanualen .

UPPSPELNINGSMENY

FOTO SHOOTING MENY

MOVIE SHOOTING MENY

ANPASSAD INSTÄLLNINGSMENY

INSTÄLLNINGSMENY

RETUSCHMENY

MIN MENY