Se det här avsnittet för information om indikatorerna på kamerans display (bildskärm och sökare). I illustrativt syfte visas displayerna med alla indikatorer tända.

Bildskärmen: Fotoläge

Följande indikatorer visas på monitorn i fotoläge.

1 Fotograferingsläge
2 Flexibel programindikator
3 Användarinställningsläge
4 AF-områdesfästen
5 Blixtläge
6

Intervalltimerindikator

"Klockan ej inställd"-indikator

"Inget minneskort"-indikator

7 Släppläge
8 Fokuseringspunkt
9 Fokuserat läge
10 AF-områdesläge
11 Aktiv D-Lighting
12 Bildkontroll
13

Bluetooth-anslutningsindikator

Flygplansläge

14 vitbalans
15 Bildstorlek
16 Bildkvalitet
17 i ikon
18

Indikator för exponeringsvariation

WB bracketing indikator

ADL bracketing indikator

HDR-indikator

Indikator för flera exponeringar

19

Antal återstående bilder i exponeringsvariabelsekvens

Antal återstående bilder i vitbalansvariation

Antal återstående bilder i ADL-variationssekvens

HDR exponeringsskillnad

Antal exponeringar (flerexponeringar)

20

Exponeringsindikator

Visning av exponeringskompensation

Förloppsindikator för bracketing:

Exponeringsvariation

21 Flash-ready-indikator
22 "k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar)
23 Antal återstående exponeringar
24

Wi-Fi-anslutningsindikator

Anslutningsindikator för fjärrkontroll

25 ISO-känslighet
26

ISO-känslighetsindikator

Auto ISO-känslighetsindikator

27 Indikator för exponeringskompensation
28 Blixtkompensationsindikator
29 Öppning
30 Ämnesspårning
31 Slutartid
32 FV-låsindikator
33 Mätning
34 Fokusindikator
35 Batteriindikator
36 Flimmerdetektering
37

Slutare typ

Tyst fotografering

38 Exponeringsfördröjningsläge
39 Lås för autoexponering (AE).
40 Optisk VR-indikator
41 Beröringsfotografering
42 Förhandsvisningsindikator för livevisning
43 Temperaturvarning

Temperaturvarningar

Om kameratemperaturen blir förhöjd kommer en temperaturvarning att visas tillsammans med en nedräkningstimer (timern blir röd när trettiosekundersmarkeringen nås). I vissa fall kan timern visas direkt efter att kameran slagits på. När timern når noll stängs fotograferingsskärmen av automatiskt för att skydda kamerans interna kretsar.

Informationsdisplayen

1 Fotograferingsläge
2 Flexibel programindikator
3 Användarinställningsläge
4 Slutartid
5 Öppning
6

Indikator för exponeringsvariation

WB bracketing indikator

ADL bracketing indikator

HDR-indikator

Indikator för flera exponeringar

7 "k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar)
8 Antal återstående exponeringar
9

Exponeringsindikator

Visning av exponeringskompensation

Förloppsindikator för bracketing:

Exponeringsvariation

WB bracketing

ADL bracketing

10 i ikon
11 ISO-känslighet
12

ISO-känslighetsindikator

Auto ISO-känslighetsindikator

13 FV-låsindikator
14 Lås för autoexponering (AE).
15 Blixtkompensationsindikator
16

Indikator för exponeringskompensation

Exponeringskompensationsvärde

17

Bluetooth-anslutningsindikator

Flygplansläge

18

Wi-Fi-anslutningsindikator

Anslutningsindikator för fjärrkontroll

19 Indikator för brusreducering för lång exponering
20

Slutare typ

Tyst fotografering

21 Exponeringsfördröjningsläge
22

Intervalltimerindikator

"Klockan ej inställd"-indikator

23 Blixtkontrollläge
24 "Beep"-indikator
25 Batteriindikator
26 Inbyggt Wi-Fi
27 Släppläge
28 AF-områdesläge
29 Fokuserat läge
30 Optisk VR
31 Aktiv D-Lighting
32 Mätning
33 Bildstorlek
34 vitbalans
35 Bildkontroll
36 Bildkvalitet
37 Blixtläge
38 Temperaturvarning

Bildskärmen: Filmläge

Följande indikatorer visas på monitorn i filmläge.

1

Inspelningsindikator

"Ingen film"-indikator

2 Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet
3 Återstående tid
4 Filnamn
5 Utlösningsläge (stillbild)
6 Ljud nivå
7 Mikrofonkänslighet
8 Frekvenssvar
9 Elektronisk VR-indikator
10 Reducering av vindbrus

Sökaren: Fotoläge

Följande indikatorer visas i sökaren i fotoläge.

1 Batteriindikator
2 Förhandsvisningsindikator för livevisning
3 Optisk VR-indikator
4 Blixtläge
5 Släppläge
6 Fokuserat läge
7 AF-områdesläge
8 Aktiv D-Lighting-indikator
9 Bildkontrollindikator
10 vitbalans
11 Bildkvalitet
12 Bildstorlek
13

Bluetooth-anslutningsindikator

Flygplansläge

14

Wi-Fi-anslutningsindikator

Anslutningsindikator för fjärrkontroll

15 Fokuseringspunkt
16 Flimmerdetektering
17 Ämnesspårning
18

Indikator för exponeringsvariation

WB bracketing indikator

ADL bracketing indikator

HDR-indikator

Indikator för flera exponeringar

19

Antal återstående bilder i exponeringsvariabelsekvens

Antal återstående bilder i vitbalansvariation

Antal återstående bilder i ADL-variationssekvens

HDR exponeringsskillnad

Antal exponeringar (flerexponeringar)

20 Flash-ready-indikator
21 "k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar)
22 Antal återstående exponeringar
23 ISO-känslighet
24

ISO-känslighetsindikator

Auto ISO-känslighetsindikator

25 Indikator för exponeringskompensation
26 Blixtkompensationsindikator
27

Exponeringsindikator

Visning av exponeringskompensation

Förloppsindikator för bracketing:

Exponeringsvariation

28 Öppning
29 Slutartid
30 Lås för autoexponering (AE).
31 Användarinställningsläge
32 Flexibel programindikator
33 Fotograferingsläge
34 Mätning
35 Fokusindikator
36 FV-låsindikator
37 Exponeringsfördröjningsläge
38

Slutare typ

Tyst fotografering

39

Intervalltimerindikator

"Klockan ej inställd"-indikator

"Inget minneskort"-indikator

40 AF-områdesfästen
41 Temperaturvarning

Sökaren: Filmläge

Följande indikatorer visas i sökaren i filmläge.

1 Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet
2 Filnamn
3

Inspelningsindikator

"Ingen film"-indikator

4 Återstående tid
5 Utlösningsläge (stillbild)
6 Ljud nivå
7 Mikrofonkänslighet
8 Frekvenssvar
9 Reducering av vindbrus
10 Elektronisk VR-indikator