Du kan ta bilder med en blixt som är monterad på kamerans tillbehörssko eller en eller flera fjärranslutna blixtenheter.

Kameramonterade blixtenheter

Ta bilder med en blixt som är monterad på kameran enligt beskrivningen i "Använda en blixt på kameran" ( 0 Använda en blixt på kameran ).

Fjärrblixtfotografering

Ta bilder med en eller flera fjärrblixtenheter med trådlös blixtkontroll (Advanced Wireless Lighting eller AWL) enligt beskrivningen i "Fjärrblixtfotografering" ( 0 Fjärrblixtfotografering ).