Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 32 GB SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP-kort med olika bildkvalitets- och storleksinställningar när DX (24 × 16) är valt för Välj bildområde (från och med april 2019) .

Bildkvalitet Bildstorlek Filstorlek 1 Antal bilder 1 Buffertkapacitet 1, 2
NEF (RAW) 12-bitars 19,9 MB 846 35
14-bitars 24,7 MB 743 30
JPEG Bra Stor 9,2 MB 2100 71
Medium 6,3 MB 3400 100
Små 3,5 MB 6200 100
Vanligt Stor 5,5 MB 4100 100
Medium 3,3 MB 6600 100
Små 1,8 MB 11 800 100
Grundläggande Stor 2,3 MB 8000 100
Medium 1,6 MB 12 600 100
Små 1,0 MB 21 600 100

Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken, och därmed buffertkapaciteten och antalet bilder som kan spelas in, varierar beroende på scen som spelas in.

Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbuffert vid ISO 100. Kan minska om automatisk distorsionskontroll är på.