Ta några minuter för att bekanta dig med namnen och funktionerna på kamerans kontroller och displayer. Du kanske tycker att det är till hjälp att bokmärka det här avsnittet och hänvisa till det när du läser igenom resten av manualen.