Slutför stegen i det här kapitlet innan du tar bilder för första gången.